Organizacja zdalnego nauczania w I LO im. M. Kopernika w Krośnie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

      Pragniemy  poinformować  Państwa o planowanym   rozpoczęciu zdalnego nauczania w I LO im. M. Kopernika w Krośnie. Wiemy już, że nauczanie zdalne rusza od 25 marca 2020 r i będzie obowiązujące dla wszystkich uczniów. Szkoła opracowała jednolity system pracy zdalnej z uczniami. System ten jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  Centrum informacji dla ucznia będzie dziennik elektroniczny, dlatego należy zadbać o posiadanie konta na e-dzienniku , zarówno ze strony ucznia jak i rodzica.  Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada takiego konta ( lub Państwa dziecko) to koniecznie należy skontaktować się z Wychowawcą klasy i podać adres mailowy  ( swój i /lub dziecka), który następnie wychowawca wpisze do e-dziennika.  Następnie proszę założyć konto na e-dzienniku ( należy wpisać ten sam adres mailowy, który podali Państwo wychowawcy a system poprowadzi dalej).  Ikona e-dziennika znajduje się na stronie głównej szkoły, obok zakładki ZASTĘPSTWA.
 Z nową procedurą zdalnego nauczania można zapoznać się w zakładce ZASTĘPSTWA. Wychowawcy przesyłają te informację również rodzicom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrekcja