Dzień Dawcy Szpiku

16 listopada 2017 roku zorganizowaliśmy w szkole Dzień Dawcy Szpiku. Przy wsparciu Fundacji DKMS przygotowaliśmy kampanię informacyjną oraz przeprowadziliśmy rejestrację potencjalnych dawców. Uczniowie pracowali w punkcie pobrań w godzinach przedpołudniowych oraz wieczorem w trakcie szkolnych wywiadówek. Z możliwości zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku skorzystało blisko 60 osób. Wśród nich byli pełnoletni uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Był to jeden z najprzyjemniejszych dni w roku dla uczniów działających w wolontariacie. Wiele się również nauczyli.

Dzień Dawcy Szpiku