Drodzy Kandydaci ! Przyjmowanie dokumentów w celu uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły.

Drodzy Kandydaci do szkoły!

Informujemy, że przyjmowanie dokumentów w celu uzupełnienia wniosku  nastąpi w dniach:

22 VI 2018 (piątek) — od godz. 12.15  do   godz.15.00  (I piętro)

25 – 26 VI 2018 (poniedziałek, wtorek) —  od godz. 9.00  do godz. 15.00  (I piętro)

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (OKE)
  • Zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego (o ile kandydat posiada taki tytuł)
  • Inne dokumenty ( dyplomy, zaświadczenia itp. potwierdzające osiągnięcia ucznia gimnazjum, wymienione na świadectwie)

Ważna Uwaga!

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez gimnazjum (zasada: tyle kopii świadectwa i zaświadczenia, o których mowa w pkt.1 i 2, ile szkół na podaniu).

Prośba do Kandydatów:

Uprzejmie prosimy by dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wypisane na świadectwie ukończenia gimnazjum posiadać do wglądu (w celu skserowania na miejscu).. Znacznie ułatwi to pracę komisji rekrutacyjnej, gdyż opis osiągnięcia umieszczony na świadectwie może zawierać niepełną informację o nim. Można tez pozostawić oryginały.

 Poniżej zamieszczamy  plik zawierający szczegółowy harmonogram rekrutacji:
Harmonogram rekrutacji do I LO 2018-2019

Zachęcamy do kontaktu ze szkołą ( tel 13 43 204 50). Szczegóły są dostępne na stronie liceum
w zakładce
Rekrutacja.