Doradca zawodowy najlepszym przewodnikiem po ścieżkach kariery

W roku szkolnym 2023/2024 kolejny już rocznik klas III ma możliwość uczęszczania na zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego.

Obecnie wybór zawodu, czy też dalszej ścieżki kształcenia jest coraz bardziej skomplikowanym procesem. Taki stan rzeczy spowodowany jest ciągłymi zmianami na rynku pracy oraz wzrastającą ilością informacji na temat zawodów i dróg kształcenia.

Ogromną pomoc w tym wyzwaniu zapewnia szkolny doradca zawodowy, który bez wątpienia odgrywa ważną rolę w życiu młodego człowieka. Jego działalność owocuje wyposażeniem ucznia w umiejętności pracy w grupie, rzeczywistej oceny własnych zasobów i potencjału. Zaopatrzeni w wiedzę na temat rynku pracy, aktualnych ofert edukacyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, czy też innych form uczenia się młodzi ludzie z większą pewnością siebie i przekonaniem o własnych możliwościach mogą podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe.

Doradca pobudza do działania, inspiruje, motywuje, a niejednokrotnie wyjaśnia na czym polega wartość pracy i jak ważne jest dla komfortu psychicznego i prawidłowego funkcjonowania emocjonalno-społecznego, aby zawód był dostosowany do indywidualnych predyspozycji.

W dzisiejszych czasach doradztwo zawodowe powinno w sposób naturalny towarzyszyć uczniom, studentom, a w dalszych etapach życia także osobom poszukującym pracy lub chcącym zmienić jej charakter.

Szczególną jednak rolę w doradztwie ma do odegrania szkoła, bezpośrednio wpływająca na szereg decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów. To właśnie tutaj można zapoczątkować profesjonalnie poprowadzony proces identyfikowania, a następnie wspierania uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji uczniów. Stąd też wyjątkowo wartościowe okazuje się przedsięwzięcie Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy”, czyli kompleksowe działania w zakresie doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Beneficjentem/Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miasto Krosno, a na jego realizację uzyskano dotację w wysokości 15 328 498,86 PLN. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców. Projektowi przyświeca hasło: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Rolę doradcy zawodowego w naszej szkole pełni Pani Prof. Paulina Fałat-Kosiek, która może poszczycić się ogromnym doświadczeniem w tym zakresie. Dzięki jej wysoko rozwiniętym umiejętnościom interpersonalnym, kreatywnością, a przede wszystkim łatwości nawiązywania kontaktów z otoczeniem instytucjonalnym szkoły, zajęcia z doradztwa zawodowego niezmiennie cieszą się dużym uznaniem wśród uczniów.

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej, oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami, Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

1) innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

2) integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3) środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4) kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5) sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji:

www.norwaygrants.pl

www.norwaygrants.org