Debaty Oksfordzkie w Koperniku

W dniu 23 III 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie odbył się I Turniej Debat Oksfordzkich. Imprezie patronował Katolicki Uniwersytet Lubelski.  Program Turnieju przewidywał  debaty wstępne drużyn, w skład których wchodzili uczniowie Kopernika z udziałem –w charakterze publiczności – społeczności szkolnej. Młodzież poruszała w debatach takie tematy jak, np. , czy rozwój przemysłu jest ważniejszy niż rozwój kultury,  czy Polska jest państwem suwerennym,  czy współczesna młodzież jest tolerancyjna i czy  ruch feministyczny XXI wieku czyni kobietom więcej szkody niż pożytku.

W dalszej części wykład dotyczący problematyki imigracyjnej  wygłosił prof. Mieczysław Ryba, a po nim głos zabrał Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL  prof. S. Krajewski. Po wystąpieniach gości  nastąpiła debata finałowa, której temat brzmiał: „Czy użycie siły w celach pokojowych jest usprawiedliwione” ? Rolę marszałka pełniła Magdalena Słyś –uczennica klasy III a, wielokrotna finalistka wielu olimpiad oraz zwyciężczyni konkursów krasomówczych. Nad organizacją  całego przedsięwzięcia czuwał prof. Marcin Pudło wraz z całą katedrą nauczycieli historii i WOS-u.   Wkrótce więcej zdjęć w galerii.


Dla wyjaśnienia informujemy, że Debata oksfordzka (uniwersytecka) to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który czuwa nad czasem i kolejnością wypowiedzi . Oceny dokonuje jury. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. Debata ogniskuje się wokół jednozdaniowego hasła-tezy, np. “Ta izba uważa, że samorząd uczniowski powinien mieć własny budżet”. Jedna strona ma nas przekonać do słuszności tak sformułowanej tezy, druga strona ma ją podważyć i obalić. W tym celu mówcy obu stron zabierają głos na przemian. Zależnie od ustaleń przed rozpoczęciem debaty każdy z nich ma na to 4 minuty. Jako pierwszy występuje mówca broniący tezy. Potem do głosu dochodzi opozycja, następnie zaś przemawia kolejny zwolennik proponowanej “uchwały”. W ten sposób debata toczy się aż do wyczerpania listy chętnych do zabrania głosu lub do momentu przekroczenia limitu czasowego przeznaczonego na dyskusję. Debatę kończy mówca atakujący tezę. Celem debaty oksfordzkiej nie jest też dojście do wielu konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów i nauka kultury dyskusji.