11 listopada -Narodowe Święto Niepodległości

Już wkrótce Narodowe Święto Niepodległości. Pragniemy uczcić  je, uczestnicząc w okolicznościowej uroczystej akademii  szkolnej w dniu 10 listopada, uświetnionej pieśnią patriotyczną w wykonaniu  naszego wspaniałego chóru  kopernikańskiego.