10-lecie szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

W poniedziałek 25 listopada odbyła się w naszej szkole akademia z okazji jubileuszu 10 –lecia SK HDK PCK działającego w naszym Liceum oraz 55-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce.  Organizowaliśmy ją wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Krośnie , który reprezentował Pan Marian Wszołek.

W akademii uczestniczyło wielu znamienitych gości, którym bliskie są idee Polskiego Czerwonego Krzyża. Mieliśmy zaszczyt gościć między innymi Panią senator Alicję Zając, Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna Pana Bronisława Barana, Darię Balon Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Władysława Kosonia  Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Marcelego Kucę Prezesa OR PCK w Rzeszowie, Macieja Maruszczaka dyr. Biura POO PCK w Rzeszowie, Krystynę Wilgę kierownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Władysława Tlałkę  Prezesa OR PCK w Krośnie, Mariana Wszołka kierownik biura OR PCK oraz ks. Prałata Tadeusza  Buchowskiego Kapelana  HDK PCK w Krośnie. Ze Świdnika przybyła delegacja zaprzyjaźnionego klubu S.C.K. Wśród gości byli również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunowie szkolnych klubów HDK PCK.

W czasie uroczystości wręczano wyróżnienia i medale najbardziej zasłużonym krwiodawcom, którzy od wielu lat są wierni temu dziełu. Medalem nagrodzono Panią Lidię Kuśmider, która jest honorowym krwiodawcą, a jednocześnie matką trzech synów również oddających krew.  Za wspieranie idei krwiodawstwa medale otrzymali:  Urząd Miasta Krosna oraz Starostwo Powiatowe.  Statuetkami nagrodzono  młodzież reprezentującą Szkolne Kluby HDK PCK działające w szkołach ponadgimnazjalnych w Krośnie i okolicy.

Ważnym elementem uroczystości był jubileusz 10–lecia istnienia Klubu HDK PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym. Klub został uhonorowany odznaką III ST. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz Medalem 55-lecia Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Czerwonokrzyską  Kryształową Różę otrzymała pani Edyta Karwat pełniąca funkcję opiekuna Klubu. Na  uroczystości obecny był również  założyciel i pierwszy opiekun klubu emerytowany nauczyciel Pan Jerzy Janusz.

 Z tej okazji odbył się  także konkurs plastyczny pod hasłem „Krew Darem Życia”. Opiekę nad konkursem objęła Pani Elżbieta Brynecka . Wzięli w nim udział gimnazjaliści. Najlepsze prace zostały nagrodzone przez Pana Dyrektora. Konkurs wygrała Mariola Niżnik z klasy II b Gimnazjum Dwujęzycznego.

Oprawę artystyczną przygotowała wspólnie młodzież z  Gimnazjum Dwujęzycznego oraz I Liceum. Z krótką etiudą wystąpiła grupa teatralna, działająca w ramach ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a TY”, a  swoim występem wokalnym wzruszyła wszystkich uczennica klasy III Aleksandra Dalmata.

Uczestnicy usłyszeli krótką historię Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz  Szkolnego Klubu HDK PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym, zaprezentowane przez uczennice klasy III h Sabinę Urbanek i Katarzynę Szmendziuk. Całość poprowadziła Joanna Wasylik.

Była to piękna i wzruszająca uroczystość. Cieszymy się, że tak wielu młodych ludzi angażuje się w propagowanie idei krwiodawstwa,
a Szkolny Klub HDK PCK skupia coraz większą liczbę uczniów.