Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach sprawuje patronat nad klasą o profilu humanistyczno-medialnym. Zgodnie z umową z 20 marca 2013 roku Uczelnia zapewnia udział uczniów w wybranych warsztatach i wykładach oraz innych wydarzeniach, w tym w Akademii Dziennikarstwa Ekonomicznego ADEPT. Umożliwia szkole udział w Klubie Szkół Partnerskich, działającym na Wydziale Informatyki i Komunikacji. Zamieszcza informacje o klasie i o współpracy na stronie internetowej wydziału.

W szkole warsztaty dziennikarskie prowadzi dr Dorota Konieczna.