Stypendium z Fundacji Korczaka

Do 30 kwietnia można składać wnioski o stypendium do Fundacji  im. Janusza Korczaka , która wspiera uczniów wybitnych i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, zamieszkujących niewielkie miejscowości. Fundacja stara się aby przyznane stypendia stanowiły istotną część  domowych budżetów i pomagały w zakupie podręczników lub innych pomocy naukowych, a w przypadku studentów w opłaceniu akademika.

Szczegółowy regulamin oraz wszelkie informacje o fundacji można znaleźć na stronie: www.fundacjakorczaka.pl

Można również zgłosić się do pedagoga szkolnego.