Aktualności

Zapraszamy do wysłuchania rozmów z cyklu “Nasze rozmowy”
z Panią Profesor Marią Nawrocką oraz Absolwentem Kopernika rocznik maturalny 1979 – Panem Krzysztofem Olbrychtem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

45 -lat ukończenia Kopernika!

W dniu 25 maja 2024r. Absolwenci Kopernika – rocznik maturalny 1979 uroczycie obchodzili 45-tą rocznicę ukończenia Liceum!

To już ósme spotkanie rocznicowe Absolwentów tego rocznika, które rozpoczęło się poranną Mszą Św. Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się na podwórku szkolnym. Rozmów , wspomnień , emocji, serdeczności  i radości ze spotkania Koleżanek i Kolegów oraz Profesorów była cała moc!.

O godz. 11.30 rozpoczęło się spotkanie w sali gimnastycznej, które poprowadzili organizatorzy zjazdu Absolwenci :  Ewa Mańkowska i Stanisław Wojtowicz.

W imieniu Absolwentów głos zabrał Leszek Górski a następnie wystąpił Dyrektor  Liceum Ryszard Józefczyk prezentując obecną sytuację , zamierzenia, osiągnięcia i problemy Szkoły.

Kolejny głos należał  do Pani Profesor Teresy Romankiewicz. Przepiękne, wzruszające  wystąpienie, które każdego  z uczestników  przywróciło, choć na moment do tych pięknych młodzieńczych, licealnych  lat a z drugiej strony  dało refleksję, powtarzaną przez wielu Absolwentów a sprowadzającą się do słów : „cudowni i z ogromną klasą  Nauczyciele nas uczyli”. Uczestnicy zjazdu podziękowali Pani Profesor Teresie Romankiewicz długimi, gromkimi  brawami.       Następnie o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, w tym o organizacji obchodów 125- lecia Liceum ( w dniach 5-7 czerwca 2025r) głos zabrał prezes Stowarzyszenia Artur Lipiński. A chwilę później  w imieniu Absolwentów spotkanie  podsumował Tomasz Ostafil.

W spotkaniu uczestniczyło 60 Absolwentów a uroczystości swoją obecnością zaszczycili także  Profesorowie Liceum : Teresa Romankiewicz, Helena Czuchra, Krzysztof Kasprzyk, Maria Kunc, Danuta Wulf, Urszula Marcinkowska, Stefania Bargieł, Luiza Górska i  Marian Kowalik.  

Kolejny etap to spotkanie Absolwentów w klasach i wizyta na cmentarzu oraz złożenie wiązanek kwiatów na grobach zmarłych koleżanek ( w tym współorganizatorki wszystkich poprzednich rocznikowych zjazdów Agaty Kozub)  i kolegów z rocznika maturalnego 1979.

Wieczorny finał uroczystości miał miejsce w lokalu „Dwa serca”.

A na zakończenie wspomnieć należy, że rocznik maturalny 1979 Kopernika to wybitny  rocznik . Dość powiedzieć , że Absolwentami tego rocznika  (prócz wymienionych wyżej ) są m.in. także  : Lora Szafran, Cezary Geroń oraz profesorowie Zbigniew Lorenc i Cezary Galewicz.

          Drodzy Absolwenci rocznika maturalnego 1979 ! Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za zaszczyt jaki mnie spotkał oraz  ogromną przyjemność przebywania wśród Was w takiej chwili!

                                                         Artur Lipiński

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Historyczna i niezwykle radosna dla naszego Kopernika

decyzja Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2024 roku!

 

Pierwszy krok w kierunku nowej hali sportowej wraz z aulą Naszego Liceum stał się faktem!

Na LXIX sesji Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie”, poprzez przeznaczenie kwoty 220 000 złotych z budżetu Miasta Krosna w roku 2024 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich Radnych Naszego Miasta.

         W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie oraz całej społeczności kopernikańskiej składamy serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi Miasta Krosna Piotrowi Przytockiemu (wnioskodawcy podjęcia uchwały), Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Zbigniewowi Kubitowi oraz Panom Wiceprezydentom Miasta Krosna: Bronisławowi Baranowi i Tomaszowi Solińskiemu oraz wszystkim Radnym Rady Miasta Krosna.

         Dzisiejsza decyzja Rady Miasta Krosna to wielki sukces Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, gdyż to właśnie Stowarzyszenie wystąpiło oficjalnie w październiku 2022 r. z inicjatywą nowej hali sportowej połączonej z aulą dla naszego Kopernika kierując wniosek w tym zakresie do Pana Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego.

         Ta inicjatywa Stowarzyszenia była wynikiem rzeczywistych potrzeb Szkoły. Przypomnieć należy, że dotychczasowa tzw. duża hala została wybudowana w znacznej mierze ze składek i pomocy rodziców uczniów Liceum w latach 1964-1969 i w chwili obecnej jest obiektem sportowym archaicznym, niespełniającym potrzeb dydaktycznych ani też sportowych (nie spełnia wymiarów boiska do gry w koszykówkę czy w siatkówkę, w tym przypadku z uwagi na zbyt małą wysokość). Dodać należy, że tzw. mała sala gimnastyczna (powstała z połączenia dwóch klas) nie posiada szatni.

         Lata mijały a Uczniowie i Nauczyciele Liceum zajęcia wychowania fizycznego prowadzili w warunkach praktycznie takich samych jakie posiadali do dyspozycji Uczniowie i Nauczyciele blisko 60 lat wcześniej. W tym czasie a szczególnie w ostatnich latach zdecydowana większość szkół w Krośnie doczekała się obiektów sportowych na miarę dzisiejszych czasów. Tym kontekście podkreślić należy, że Szkoła nie posiada sali gdzie mógłby odbywać przedstawienia i koncerty uczniów, czy też spotkania z rodzicami lub wkłady dla większej liczby uczniów, gdyż największe sala (klasa) może pomieścić maksymalnie 50 osób.

         Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie mając na uwadze powyższy stan uznał, że najwyższy czas podjąć działania zmierzające do stworzenia Uczniom i Nauczycielom Kopernika warunków dydaktycznych, odpowiadających współczesnym czasom i byłyby odpowiednie dla Szkoły, która od lat w rankingach należy do najlepszych Liceów Polsce i województwie podkarpackim.

         Dlatego też w uzgodnieniu potrzeb z Dyrektorem Liceum Panem Ryszardem Józefczykiem, a także wsłuchując się w głosy Nauczycieli i Uczniów Kopernika, zarząd Stowarzyszenia podjął się opracowania architektonicznej koncepcji nowej hali sportowej wraz z aulą, którą przedstawił Prezydentowi Miasta Krosna.

         Koncepcja przewiduje gruntowną przebudowę i rozbudowę dotychczasowej dużej sali w wyniku czego nowy budynek będzie składał się z trzech kondygnacji: podziemna (m.in. sala gimnastyczna, siłownia szatnie magazyny, strzelnica elektroniczna), parteru z główną salą pełnowymiarową do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz najwyższej kondygnacji, którą będzie wielofunkcyjna sala konferencyjna (w tym aula).

         Mamy nadzieję, że dzisiejsza uchwała Rady Miasta Krosna będzie pierwszym krokiem, który w najbliższych latach doprowadzi do szczęśliwego i zamierzonego na wstępie finału.

 

   Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

   I Liceum Ogólnokształcącego     im.   Mikołaja Kopernika w Krośnie

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

125 lat Naszego Kopernika !

5 – 7 czerwca 2025 r.

Drodzy Absolwenci, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Kopernika!!!

Już w najbliższym roku – 2025  Nasze Liceum im. Mikołaja Kopernika  w Krośnie obchodzić będzie 125- tą rocznicę powstania Szkoły.

Dziś trudno wyobrazić sobie miasto Krosno bez gmachu budynku Liceum, ale także bez  tych, którzy tworzyli  i tworzą rodzinę kopernikańską składającą się z Absolwentów, Nauczycieli, Uczniów i Pracowników Kopernika.

Nasi Absolwenci to kilkanaście tysięcy osób mieszkających i pracujących w różnych profesjach tu na miejscu w Krośnie, ale i w całej Polsce oraz za granicą. Łączy nas to, że naszą młodość przeżyliśmy wśród wspaniałych nauczycieli oraz  koleżanek i kolegów  w Naszym Liceum.

Cieszymy się, że Nasza Szkoła należąca do wiodących liceów  w  województwie  podkarpackim, ale  i Polsce   doczekała się tak pięknego Jubileuszu.

Z tej okazji zapraszamy Wszystkich Absolwentów, Nauczycieli, Uczniów i Pracowników Naszego Liceum   do udziału w jubileuszowych uroczystościach .

Pokażmy, że Kopernik był i jest dla nas ważnym etapem w życiu i chociaż  na chwilę wróćmy do naszych pięknych lat młodzieńczych podczas spotkań jubileuszowych.

Zarząd podjął uchwałę, iż Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie  przy współpracy z Dyrekcją Liceum oraz Radą Pedagogiczną zorganizuje   uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w dniach 5-7 czerwca 2025r.

          Program Jubileuszu będzie składał się z następujących wydarzeń:

        5 czerwca 2025r. (czwartek) w  Regionalnym  Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie :

– godz. 16.00 otwarcie wystawy przedstawiającej  historię, i osiągnięcia , Nauczycieli i Absolwentów Szkoły,

– godz. 18.00-20.00 Koncert Jubileuszowy w wykonaniu Absolwentów oraz Uczniów Liceum ,    

         6 czerwca 2025r. (piątek) w  Regionalnym  Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie :

–  godz. 10.00 – 14.00 oficjalne uroczystości z okazji Jubileuszu z udziałem władz i zaproszonych gości,

         7 czerwca 2025r. (sobota) :

– godz. 9.00 – Msza św. w intencji Szkoły, Absolwentów , Nauczycieli, Uczniów oraz Pracowników Liceum,

– godz. 10.30 – spotkania klasowe Absolwentów i Nauczycieli  w budynku Liceum,

– godz. 19.00 – Bal Jubileuszowy  Absolwentów i Nauczycieli w lokalu „Dwa serca”  w Krośnie .

                             Z okazji Jubileuszu  125 – lecia zostanie także wydana okolicznościowa publikacja w formie książkowej .

                                                                                         

                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Krośnie

 Uwaga : szczegółowe informacje, w tym dotyczące  kontaktu z organizatorami , przedstawimy w niedługim czasie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KOPERNIKAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Słowo wstępne Prezesa Stowarzyszenia Artura Lipińskiego

Kopernikański Słownik Biograficzny  aktualizacja (10.08.2023)

Drodzy Absolwenci!

         Mija już tydzień od opublikowania Kopernikańskiego Słownika  Biograficznego. Bardzo dziękujemy za naprawdę  dużą liczbę wejść na  stronę Stowarzyszenia  a szczególnie dziękujemy za liczne telefony, komentarze, uwagi  i maile oraz propozycję Absolwentów Kopernika o których  Słownik winien zostać uzupełniony.

         Dziś to czynimy dołączając do Słownika następujące Absolwentów Kopernika w porządku alfabetycznym : Roman Buchta , Tadeusz Gerlach, Jerzy Józefczyk, Kazimierz Jurczak, Zbigniew Kubit , Bogusława Nykiel – Ostrowska, Roman Pelczar , Szymon Szott, Wiesław Szott, Piotr Tereszkiewicz, Roman Zimka.

         Tak  jak podkreśliliśmy, przy publikacji Słownika lista naszych Absolwentów zawarta w tymże Słowniku nie jest absolutnie zamknięta a wręcz odwrotnie, otwarta i w dalszym ciągu oczekujemy na nowe propozycje osób, które winny się
w nim znaleźć.

         Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

58 rocznica Matury! 

W dniu 9 września 2023r. Absolwenci Kopernika rocznik maturalny 1965 spotkali się na swoim kolejnym zjedzie. W uroczystościach uczestniczyło blisko 50 Absolwentów! Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Patrona Naszego Liceum oraz przemówienia Pana Andrzeja Steca (lider i organizator wszystkich spotkań Absolwentów rocznik maturalny 1965).

  Kolejnym punktem uroczystości było wspólne zdjęcie i spotkanie przy muzyce w restauracji Portius!

Wspomnień lat szkolnych, anegdot, rozmów o bieżących sprawach nie było końca. Absolwenci także  minutą ciszy uczcili   zmarłych nauczycieli oraz koleżanki i kolegów. Wyraźnie widać było, że Absolwenci rocznik maturalny 1965 to  rocznik niezwykle serdeczny i zżyty ze sobą . Dość powiedzieć , że był to już dziewiąty   zjazd rocznika , przy czym pierwszy miał miejsce w roku 1975. Co więcej raz w miesiącu, w ostatni piątek,  Absolwenci tego rocznika spotykają się od 18  lat w lokalu Śnieżka w Krośnie .

 Każdy uczestnik tegorocznego zjazdu otrzymał wspólne grupowe zdjęcie oraz broszurę wspomnieniową z poprzednich zjazdów wykonaną przez Pana Andrzeja Steca.

Serdecznie dziękuję Absolwentom Kopernika rocznik maturalny 1965 za zaproszenie  i dodam, że  to dla mnie był ogromny  zaszczyt uczestniczenia w Waszym niezapomnianym spotkaniu.

                  Artur Lipiński – prezes Stowarzyszenia

Więcej materiału na stronie stowarzyszenia na Facebooku. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bartosz Słyś laureatem Nagrody  Stowarzyszenia!

                 Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie przyznało uczniowi  klasy dwujęzycznej I A  Bartoszowi Słysiowi nagrodę pieniężną w kwocie 1000 złotych za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023.

Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 25 maja 2023r. uchwałę   o przyznawaniu corocznie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 1000 złotych dla ucznia Kopernika, który bieżącym roku szkolnym wyróżniał się w  jednej  z trzech alternatywnych kategorii : wybitne osiągnięcia w nauce, wyróżniająca się działalność społeczna lub   postawa oraz postępowanie, które zasługuje  na specjalne uhonorowanie. Po  konsultacji z Dyrektorem oraz Nauczycielami Kopernika uznaliśmy, że w tym roku szkolnym na nagrodę Stowarzyszenia zasługuje  uczeń klasy I A Bartosz Słyś za wybitne osiągnięcia w nauce. Nasz tegoroczny zwycięzca nagrody to laureat  i finalista aż sześciu ogólnopolskich olimpiad, w tym historycznej, wiedzy o społeczeństwie , wiedzy o Unii Europejskiej. Podkreślić mocno należy, iż Bartosz Słyś osiągnął to będąc uczniem dopiero pierwszej klasy.  Co więcej, laureat nagrody Stowarzyszenia te wymienione osiągnięcia łączył z bardzo dobrymi wynikami nauce z przedmiotów licealnych, czego dowodem jest średnia ocen na świadectwie – 5,2.

Przyjemność wręczenia nagrody miała miejsce w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego w Naszym Liceum w dniu 23 czerwca 2023 r.

Bartoszowi serdecznie gratulujemy a zarazem dziękujemy za piękne reprezentowanie Naszego Kopernika na arenie ogólnopolskiej. Jednocześnie  życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz spełnienia osobistych marzeń .

Gratulujemy również  Rodzicom  Bartosza oraz Nauczycielom Kopernika,  składając przy tym podziękowania za tak znakomite przygotowanie merytoryczne Naszego Laureata.

                    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Krośnie

                                                          Artur Lipiński – prezes Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia !!!

Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im.. Mikołaja Kopernika w Krośnie podjął w dniu 17 marca 2023 r. podjął uchwałę  o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2023 r. godz. 18.00 w Liceum przy ulicy Piotra Skargi 2 w Krośnie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Przedmiotem obrad będą :

 1. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2022r.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
 3. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wolne głosy

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Prezes Artur Lipiński

Jednocześnie przypominamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia, którzy jeszcze nie uiścili składki członkowskiej (50 złotych) o konieczności wpłaty powyższej składki na konto Stowarzyszenia numer 70 1240 2311 1111 0011 0216 3930 z dopiskiem składka członkowska.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WRĘCZENIE STYPENDIÓW  ABSOLWENTOM SZKOŁY.

W dniu 23 grudnia 2022r. w naszym „Koperniku” miała miejsce niezwykle radosna uroczystość wręczenia certyfikatów otrzymania stypendiów  dla czworga tegorocznych absolwentów  naszego Liceum a to : Martyny Wojnar, Patrycji Tomkowicz, Olgierda Smyka oraz Klaudii Długosz.

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie  jako jeden z celów działalności przyjęło  pomoc materialną absolwentom naszego Liceum. Uważamy, że taka pomoc jest najbardziej potrzebna na pierwszym roku studiów. Ubiegłego roku również czworo naszych absolwentów otrzymało stypendium. Warunkiem przyznania stypendium są mi.in wysokie wyniki w nauce, działalność społeczna, sytuacja majątkowa oraz  przyjęcie na pierwszy rok studiów.  Stypendium przyznawane jest w wysokości 700 złotych przez okres 10 miesięcy i dotyczy wyłącznie pierwszego roku studiów.

 Przyznanie stypendiów nie byłoby możliwe bez nawiązania przez Stowarzyszenie współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Stowarzyszenie rekomenduje Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości kandydatów do otrzymania stypendiów. Po akceptacji Fundacji i dokonaniu wpłaty własnej przez Stowarzyszenie w wysokości 7000 złotych (za czerech kandydatów) Fundacja przyznaje stypendia. W tym miejscu wspomnieć należy, ze Fundacja jest wspierana funduszami m.in. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Narodowego Banku Polskiego. Wkład własny Stowarzyszenia nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, za co serdecznie dziękujemy!

Naszym tegorocznym Stypendystom  serdecznie gratulujemy i jednocześnie życzymy osiągnięcia  jak najlepszych wyników na  studiach oraz spełnienia osobistych marzeń. Niech szczęście i powodzenie będzie z Wami!

 

                                               W imieniu Zarządu  Stowarzyszenia

                                                         Artur Lipiński 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowny Pan  Dyrektor  Ryszard Józefczyk

 

 Proszę przyjąć na Pana ręce serdeczne gratulacje dla Nauczycieli i Uczniów       Naszego “Kopernika” !

Z wielką satysfakcją i radością przyjęliśmy wyniki Naszego Liceum w rankingu Perspektyw za  rok  2022. 45 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie podkarpackim wśród Liceów oraz 31 miejsce w Polsce pod względem wyników na olimpiadach przedmiotowych potwierdza , że nasz Kopernik jest Szkołą  wybitną i w dalszym ciągu podtrzymuje  bardzo wysoki poziom nauczania.

Sukcesów tych nie byłoby gdyby nie ciężka, systematyczna praca i poświęcenie Nauczycieli oraz  zaangażowanie Uczniów, za co w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie serdecznie dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy.

            Artur Lipiński- prezes Stowarzyszenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spotkanie integracyjne wszystkich roczników absolwentów Kopernika !

 Gorąco zapraszamy wszystkich  absolwentów Naszego Kopernika  na drugie  „Spotkanie integracyjne absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im.  Mikołaja Kopernika  w Krośnie wszystkich roczników” , które będzie miało miejsce w dniu 21 października 2022 godz. 19.00  w lokalu „Dwa serca” w Krośnie przy ulicy  Bieszczadzkiej 80   (impreza  będzie miała charakter balu) .

Impreza  odbędzie się pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie .

  Spotkanie ma na celu integrację naszej kopernikańskiej społeczności, ale będzie także okazją do poznania się i wspomnień z czasów szkolnych a wszystko to przy dobrej muzyce i menu.

W trakcie spotkania przewidziane również atrakcje , ale o tym w następnych postach.

Koszt wstępu na spotkania wynosi 250 złotych od osoby a wpłaty należy dokonać :

do dnia 15 października 2022   na konto  72 1500 1490 1014 9017 2272 0000

          Kontakt w sprawie imprezy  z organizatorem : Stanisław Wojtowicz tel. 601 867 297 oraz mail:  euromax1@op.pl 

 

                                     Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie                                                         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NABÓR KANDYDATÓW   DO STYPENDIÓW  KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do aplikowania o stypendium na studia, które realizować będziemy we współpracy z Edukacyjną Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach programu Stypendia Pomostowe (segment II).

 1. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2022 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (wykaz tych uczelni znajduje się na naszej stronie).

O  stypendium  nie mogą  ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć  studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci  podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

 1. W XXI edycji PSP dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi  2.107 zł brutto na osobę, wyliczony na podstawie danych z czerwca 2022 r.
 2. Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 21 września 2021 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 318,25 zł miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego.
 3. Kandydat uzyskał liczbę punktów z egzaminu maturalnego nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest pod linkiem.
  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

 

Absolwenci, którzy spełniają  powyższe kryteria powinni złożyć wniosek i oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej w sekretariacie szkoły do 29 lipca 2022r.

Komisja ds. stypendium, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, dokona wyboru kilku kandydatów, którzy uzyskają rekomendację i będą mogli złożyć wniosek  o stypendium pomostowe za pośrednictwem aplikacji na stronie stypendiów pomostowych:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Do wypełniania wniosków online zapraszamy tylko tych kandydatów, którym Stowarzyszenie udzieli  swoich rekomendacji.  Kandydat wypełniając formularz musi w pierwszym kroku wskazać organizację, która zakwalifikowała go do udziału w Programie.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani pedagog Edyty Karwat . Tel. 697840066

WZORY DOKUMENTÓW:

1.regulamin kopernikańskiego funduszu stypendialnego    Regulamin-Kopernikanskiego-Funduszu-Stypendialnego

2.wniosek o stypendium  Wniosek-o-przyznanie-stypendium

3.oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej    Oświadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-materialnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA!  WAŻNE OGŁOSZENIA

1. Serdeczna prośba o darowizny na rzecz stypendiów dla  absolwentów “Kopernika” – szczegóły w dokumencie poniżej:

     Prośba

2.  Serdecznie zapraszamy  do udziału w wycieczce integracyjnej do Rumunii w dniach 25 – 28 sierpnia 2022 r
Program wyjazdu – poniżej:

Wycieczka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia !

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich Członków Stowarzyszenia w dniu 1 lutego 2022r. o godz. 17.30 (wtorek) w Naszym Koperniku. Chcemy porozmawiać, wymienić zdania i usłyszeć propozycje działań Stowarzyszenia Absolwentów w tym roku , ale i w następnych latach . Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pomysłów, które będą inspiracją dla Stowarzyszenia.

Mamy świadomość, że z uwagi na obawę przed pandemią i inne, osobiste okoliczności, nie każdy, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniu może być obecny. W związku z powyższym prosimy o skorzystanie z możliwości przedstawienia swojego stanowiska, zdania, podpowiedzi, pomysłu na działanie Stowarzyszenia za pośrednictwem maila : absolwencikopernika@interia.pl.

W imieniu Zarządu – prezes Stowarzyszenia Artur Lipiński

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I Spotkanie Integracyjne Absolwentów wszystkich roczników Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
.

         W  dniu 22 października 2021r. w lokalu „Dwa serca” w Krośnie miało miejsce pierwsze, historyczne, Spotkanie Integracyjne Absolwentów wszystkich roczników  zorganizowane pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

         W spotkaniu uczestniczyło 77 osób i w zgodnej opinii biorących udział było niezwykle udane! Spotkanie zaszczycili swoją obecnością emerytowani profesorowie Kopernika : Krzysztof Kasprzyk, Iwona Kasprzyk i Alicja Flis.     Uczestników spotkania przywitał  prezes Stowarzyszenia Absolwentów Artur Lipiński wraz z organizatorem imprezy Stanisławem Wojtowiczem.

         Rozmów i wspomnień nie było końca. Szampańska atmosfera imprezy była pełna serdeczności i rzeczywistej integracji Absolwentów wszystkich roczników.  Dość powiedzieć, że do godz. 0.30 nikt nie opuścił spotkania. Co więcej koniec  imprezy miał miejsce  o godz. 3.00 nad ranem a spotkanie zakończyło chóralne  wykonanie przez ostatnich uczestników w liczbie 31 osób  przeboju  „Przeżyj to sam” zespołu Turbo.

         W trakcie imprezy przeprowadzono aukcję koszulki mistrza świata na żużlu Artioma Łaguty (aukcję przeprowadził Marcin Majewski) oraz książek z dedykacjami i autografami : Lecha Wałęsy, ks. Adama Bonieckiego, Roberta Górskiego (Kabaret Moralnego Niepokoju) oraz Henryki Krzywonos – Strycharskiej i Piotra Łopatkiewicza . Wygrani licytacji : Marzena Kruczek, Beata i Andrzej Sawiccy ,Agata  i Bogdan Nowakowie, Wojciech Szmyd, Przemysław Nowak, Dariusz Najbar zostali darczyńcami Stowarzyszenia. Serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom!!!

         Wspaniałą  oprawę muzyczną zapewnił dj. Robert Czelny, ale także szczególne podziękowania należą się także gospodarzom lokalu „Dwa serca” oraz obsłudze imprezy.

         Na podstawie licznych głosów uczestników imprezy  takie spotkania należy organizować cyklicznie a trzeci piątek października to bardzo dobra data na przyszłość !!!

         A zatem prosimy  już dziś rezerwować termin Drugiego Integracyjnego Spotkania Absolwentów organizowanego pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie na dzień  : 21 października 2022r.(piątek) , lokal Dwa Serca , godz. 19.00 .

Zapraszamy  serdecznie !!!!

 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spotkanie autorskie z Panem Władysławem Sitkiem

W  dniu 13 października  2021r. miało miejsce spotkanie Panem Władysławem Sitkiem z autorem książki „Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, 1900 – 2020”.

         Spotkanie odbyło się w dużej sali gimnastycznej Liceum z udziałem licznego audytorium, wśród którego byli obecni przedstawiciele władz naszego miasta :
Pan Zbigniew Kubit  Przewodniczący Rady Miasta Krosna (członek Stowarzyszenia Absolwentów)  i Pan Bronisław Baran  Wiceprezydent Krosna a także Absolwenci, Nauczyciele obecni i emerytowani oraz Uczniowie Kopernika.

         Uroczystość rozpoczęła się od  hymnu Szkoły w wykonaniu Chóru Liceum pod dyrekcją prof. Krzysztofa Trybusa. Wszystkich obecnych przywitał dyrektor Liceum prof. Ryszard Józefczyk. Następnie   w imieniu Stowarzyszenia  Artur Lipiński podziękował Panu Władysławowi Sitkowi za  pomysł, zaangażowanie i poświęcony czas na napisanie książki. Prezes Stowarzyszenia zaprezentował także dotychczasowe działania Stowarzyszenia oraz przedstawił cztery tegoroczne maturzystki Kopernika (Angelika Łoza, Julia Kornasiewicz, Karolina Dorobek, Karolina Krośniak), którym Stowarzyszenie, dzięki dofinansowaniu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi  ufundowało stypendia (700 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy).

         Następnie bardzo ciekawe i interesujące spotkanie z Panem Władysławem Sitkiem poprowadził prof. dr hab. Piotr Łopatkiewicz (członek zarządu Stowarzyszenia). Autor podzielił się między innymi refleksjami  o pracy nad książką, o metodach, źródłach zbierania informacji i spotkaniach z Nauczycielami  a także o ciekawostkach związanych  z biografiami  Nauczycieli Kopernika.

         Pan Władysław Sitek odpowiadał również na pytania publiczności a na zakończenie składał dedykacje i autografy dla posiadających książkę.

         W trakcie spotkania Chór Liceum zaprezentował trzy piosenki a nadto piosenkę zaśpiewała Zuzanna Münzberger-Gąbka.

         W spotkaniu uczestniczyła również liczna grupa dziennikarzy reprezentujących redakcje : Krosno24, TerazKrosno, Krosno.Nasze Miasto, Telewizja Obiektyw, Krosno 112 , Gazeta Codzienna Nowiny ,

         Panu Władysławowi Sitkowi oraz wszystkim uczestnikom spotkania składamy serdeczne podziękowania.

               

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spotkanie integracyjne wszystkich roczników absolwentów Kopernika !

         Gorąco zapraszamy wszystkich  absolwentów Naszego Kopernika  na pierwsze  „Spotkanie integracyjne absolwentów I LO
w Krośnie wszystkich roczników” , które będzie miało miejsce w dniu 22 października 2021 godz. 19.00  w lokalu „Dwa serca” w Krośnie przy ulicy  Bieszczadzkiej 80   (impreza  będzie miała charakter balu) .

  Spotkanie ma na celu integrację naszej kopernikańskiej społeczności, ale będzie także okazją
do poznania się i wspomnień z czasów szkolnych . Zapewniamy dobrą muzykę i menu.

  Przewidujemy również atrakcje w czasie spotkania , ale o tym w następnych postach.

  Koszt wstępu na spotkania wynosi 200 złotych od osoby a wpłaty należy dokonać
do dnia 15 października 2021   na konto  87249000050000450016027674.

  W  sytuacji gdyby do imprezy  nie doszło z przyczyn pandemicznych wszystkim , którzy zapłacili
za wstęp pieniądze zostaną zwrócone.

         Kontakt w sprawie imprezy  z organizatorem : Stanisław Wojtowicz tel. 601 867 297 oraz mail euromax1@op.pl 

 

                                      Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Minął rok od zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie”

To już przeszło rok. 7 lipca 2020r.  w naszym Koperniku spotkała się grupa 15 członków założycieli. Już wcześniej wielu przyświecała myśl powołania Stowarzyszenia, które przede wszystkim integrowałoby środowisko Absolwentów Kopernika. Jednak jak w takich przypadkach bywa, brakowało  osoby, która  „skrzyknie” tych, którym zależało na powstaniu Stowarzyszenia. W naszym przypadku taką osobą był Stanisław Wojtowicz. Prowadząc rozmowy, jeszcze przed zebraniem założycielskim, uzyskaliśmy wyraźnie  odczuwalne wsparcie i sympatię ze strony Dyrektora Liceum Ryszarda Józefczyka . Przygotowując projekt statutu Stowarzyszenia dużą   pomocą  służył  Marek Klara.

Na zebraniu założycielskim  podjęte zostały uchwały  o powołaniu Stowarzyszenia, uchwaleniu Statutu, wybraniu Zarządu   Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń w dniu 3 września 2020r. (KRS 858 112).

Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany zorganizowania obchodów 120-lecia Liceum oraz zorganizowania balu Absolwentów wszystkich roczników.

Kilka słów o tym, co przez miniony rok zarząd zrobił na rzecz Stowarzyszenia.   

Nasze działania w pierwszym etapie koncentrowały się na spełnieniu wymogów formalnoprawnych niezbędnych dla prawidłowego  funkcjonowania Stowarzyszenia (założenie konta , zgłoszenie do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miasta, założeniu strony internetowej http://lo1krosno.info.pl/stowarzyszenie/, podpisanie umowy w sprawie siedziby Stowarzyszenia) .

Mamy też własne logo Stowarzyszenia, dzięki autorskiemu projektowi Bogny Mańkowskiej (absolwentki Kopernika) .

W grudniu 2020r. uruchomiliśmy stronę internetową Stowarzyszenia i założyliśmy adres  internetowy absolwencikopernika@interia.pl .

Podjęliśmy także  działania promocyjne w mediach m.in. w Krosno24 , TerazKrosno czy Radio Rzeszów.

Dziś nasze Stowarzyszenia liczy 42 członków . Z dużą satysfakcją podkreślamy, że jednym z członków  Stowarzyszenia Absolwentów jest Pani  prof. Teresa Romankiewicz.

         Liczymy bardzo mocno, że grono naszej rodziny stowarzyszeniowej wkrótce  powiększy się o kolejnych absolwentów, którzy podzielają cele i założenia Stowarzyszenia, a przede wszystkim o te osoby, które działając w Stowarzyszeniu chcą choć na chwilę wrócić do czasów swojej młodości.

Pozyskaliśmy także pierwszych darczyńców na rzecz Stowarzyszenia w osobach  naszych absolwentów: Wojciecha Szmyda, Marka Głodzika, Stanisława Wojtowicza, Krzysztofa Olbrychta i Bogusława Sozańskiego.

Mamy nadzieję, że grono absolwentów Kopernika, którzy zechcą wesprzeć  finansowo Stowarzyszenie jeszcze się powiększy.

Zgodnie ze statutem jednym z zadań, które chcieliśmy zrealizować w pierwszej kolejności jest cel realnej pomocy najmłodszym absolwentom . W związku z tym powołaliśmy „Kopernikański Fundusz Stypendialnym”, by móc ufundować stypendia zdolnym i wyróżniającym się  absolwentom Kopernika. W celu uzyskania środków na ten cel podpisaliśmy umowę z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Zgodnie z umową otrzymamy dofinansowanie w wysokości 70% wysokości stypendium, które wynosić będzie 700 złotych miesięcznie i wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy, począwszy od października tego roku. Pozostała kwota potrzebna na stypendia pochodzić będzie ze składek członkowskich oraz otrzymanych darowizn. Planujemy w tym roku ufundować 3-4 stypendia. Za nieocenioną pomoc w organizacji i realizacji celu stypendialnego szczególne podziękowania należą się Markowi Klarze  i Edycie Karwat.

Na marginesie podkreślamy, iż wszystkie prace wykonywane na rzecz Stowarzyszenia mają charakter dobrowolnego wolontariatu.

Jednym z zadań  Stowarzyszenia jest także dokumentowanie historii Szkoły. W związku z tym zarząd Stowarzyszenia postanowił wydać książkę dokumentującą dokonania wszystkich nauczycieli  pracujących w naszym Koperniku w ciągu stu dwudziestu lat istnienia Liceum. Podpisaliśmy umowy z autorem  publikacji „Nauczyciele I LO im. M. Kopernika w Krośnie, 1900-2020” Władysławem Sitkiem  oraz krośnieńskim Wydawnictwem Ruthenus prowadzonym przez absolwenta naszej Szkoły Rafała Barskiego. Książka liczy około 690 stron i przewidujemy jej dystrybucję w drugiej połowie września tego roku. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Stowarzyszenia można już  zarezerwować wspomnianą książkę. Szczególne podziękowania za pracę i zaangażowanie w wydanie publikacji chcemy złożyć Piotrowi Łopatkiewiczowi.

Korzystając z okazji chcieliśmy bardzo  gorąco podziękować Panu Władysławowi Sitkowi  za benedyktyńską  pracę i  chęć napisania  książki, tak ważnej z punktu widzenia historii I Liceum  Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Jeszcze raz dziękujemy. 

         Realizując cel dokumentacyjny a zarazem edukacyjny  zamieszczamy na naszej stronie internetowej (zakładka „Nasze rozmowy”)  oraz mi.in . na portalu You Tube  rozmowy z nauczycielami oraz absolwentami Kopernika. Dotychczas naszymi rozmówcami byli nauczyciele : Ryszard Józefczyk, Helena Czuchra, Krzysztof Kasprzyk, Teresa Romankiewicz, Marta Staroń, Danuta Wulf oraz Urszula Marcinkowska zaś wśród absolwentów: Mirosław Markiewicz,  Łukasz Łuczaj, Marcin Majewski, Lora Szafran oraz Wojciech Ślączka.

         Wszystkim naszym rozmówcom serdecznie dziękujemy .

Z punktu widzenia codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia za bardzo ważne uznajemy wyrażanie zgody na podjęcie funkcji księgowej Stowarzyszenia, na zasadzie woluntariatu, przez absolwentkę Kopernika Krystynę Kłosowską. Serdecznie za to dziękujemy.

Również pragniemy podkreślić, iż bieżąca działalność Stowarzyszenia byłaby bardzo utrudniona, gdyby nie pomoc Ewy Jaklewicz – wicedyrektora  Liceum.  Serdecznie za to dziękujemy.

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu tego roku dzięki przychylności Dyrekcji Liceum nasze Stowarzyszenie – w budynku przy ul. Piotra Skargi 2  -otrzyma do użytkowania pomieszczenie, które stanowić będzie jego siedzibę .

Pragniemy na zakończenie poinformować, iż w ciągu ostatniego roku zarząd Stowarzyszenia zbierał się na posiedzeniach łącznie jedenaście razy.

Natomiast w  dniu 17 czerwca 2020r. podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium za rok 2020.

         Nasze plany w najbliższym czasie :

promocja książki „Nauczyciele I LO im. M. Kopernika w Krośnie, 1900-2020”  autorstwa Władysława  Sitka,

– uroczyste przyznanie stypendiów Stowarzyszenia absolwentom Kopernika rocznik maturalny 2021,

– spotkanie integracyjne wszystkich roczników absolwentów Kopernika w dniu 22 października 2021 (piątek) w lokalu  „Dwa serca” w Krośnie, przy czym w tym przypadku zarząd skonkretyzuje   działania organizacyjne  we wrześniu 2021 r. , gdyż uzależnione jest to od sytuacji epidemiologicznej  i sanitarnej w kraju,

– kolejne rozmowy z nauczycielami i absolwentami Kopernika w ramach „Naszych rozmów” prezentowanych na naszej stronie  internetowej,

– utworzenie strony Stowarzyszenia na Facebooku.

         Nasze plany w dalszej perspektywie :

przygotowanie do organizacji 125-lecia Liceum (bal i publikacja okolicznościowa) ,

pomoc   Liceum w sfinansowaniu projektu architektonicznego sali  gimnastycznej oraz auli odpowiadającej wymogom współczesnym.

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Absolwentów im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

                                                                                                               Artur Lipiński – prezes Stowarzyszenia

Krosno, dnia 31 lipca 2021r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NABÓR KANDYDATÓW  DO STYPENDIÓW
KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do aplikowania o stypendium na studia, które realizować będziemy we współpracy z Edukacyjną Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach programu Stypendia Pomostowe (segment II).

Stowarzyszenie ma możliwość zarekomendowania kilku tegorocznych absolwentów, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) są obywatelami polskimi  lub posiadają Kartę Polaka,
b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu czyli NASZEGO STOWARZYSZENIA,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania
nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto
wyliczony z czerwca 2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest
w załączniku do Regulaminu.

REGULAMIN  KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO:

Regulamin-Kopernikańskiego-Funduszu-Stypendialnego

WZORY DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

(Uwaga! Oświadczenie poprawiono: dochód ma być brutto)

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o stypendium pod linkiem:  NABÓR-KANDYDATÓW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sukces I LO im. M. Kopernika w tegorocznym Rankingu  Najlepszych Liceów
Ogólnokształcących w Polsce  
wg miesięcznika “Perspektywy”.
Więcej informacji na stronie I LO oraz pod linkiem:
https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Koleżanki i Koledzy Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie !

 

Co roku Naszą krośnieńską Alma Mater, Naszego Kopernika opuszczają kolejne roczniki Absolwentów. Nasze drogi w sposób naturalny kierują się w różne części kraju i świata . Tracimy kontakt z koleżankami, kolegami i nauczycielami, z którymi przez lata nauki w Liceum byliśmy razem . Byliśmy razem w najpiękniejszym dla nas okresie życia, kiedy byliśmy młodzi, u progu dorosłości, pełni energii, marzeń i planów na przyszłość.

Myślę, że wielu z Was Koleżanki i Koledzy Absolwenci Naszego Kopernika odczuwało brak istnienia organizacji, która integrowałaby nasze środowisko, organizowała spotkania rocznicowe, utrzymywałaby łączność między nami a zarazem podtrzymywała tradycje Naszej Szkoły .

W odpowiedzi na to wśród Absolwentów Naszego Kopernika różnych roczników, przy pełnej akceptacji Dyrekcji oraz Nauczycieli Szkoły powstała inicjatywa powołania Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W gronie piętnastu członków założycieli w dniu 7 lipca 2020r. powołaliśmy Nasze Stowarzyszenie, uchwaliliśmy Statut oraz powołaliśmy organy Stowarzyszenia. Dokonaliśmy niezbędnych czynności urzędowych związanych między innymi z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiem, że obecny czas z powodu pandemii koronawirusa jest teraz niezwykle trudny dla każdego z nas. Nasze myśli kierują się przede wszystkim troską o rodziny i zdrowie. Pandemia pokrzyżowała również plany Stowarzyszenia. Zamierzaliśmy m.in. zorganizować uroczystości i bal wszystkich roczników Absolwentów z okazji 120-lecia istnienia Szkoły oraz przyczynić się do wydania opracowania w formie książki, obejmującej historię i losy wszystkich nauczycieli uczących na przestrzeni 120 lat w Koperniku . Mam jednak nadzieję , że ten czas pandemii minie i będzie z punktu widzenia późniejszych lat, choć trudnym i bolesnym, to jednak tylko epizodem w naszym życiu.

Drogie Koleżanki i Koledzy Absolwenci Kopernika serdecznie zapraszam i zachęcam Was do wystąpienia w szeregi Stowarzyszenia. Każdy z Was tworzy historię Naszej Szkoły. Chcemy się Waszymi doświadczeniami podzielić z innymi Absolwentami oraz obecnymi uczniami Szkoły. Zamierzamy m.in. wspierać, w tym formie stypendium aktualnych uczniów oraz Absolwentów Kopernika, organizować spotkania Absolwentów, Nauczycieli oraz podtrzymywać tradycję i historię Liceum. Chcemy również wspierać bieżącą działalność Naszej Szkoły.

Jesteśmy otwarci na Wasze inicjatywy, pozytywną energię.

Spotkajmy się w Naszym Stowarzyszeniu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Artur Lipiński