deklaracja członka

Zachęcamy do wstępowania do Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. M. Kopernika
w Krośnie. Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.

Deklarację podpisaną przez Oświadczającego o wstąpieniu do Stowarzyszenia należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie ,
ul. Piotra Skargi 2
38-400 Krosno 

Deklaracja członka