Publikacja „Nauczyciele  I Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Krośnie w latach 1900-2020” już dostępna!

„Nauczyciele  I Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Krośnie
w latach 1900-2020”

Już jest dostępna książka autorstwa Władysława Sitka „ Nauczyciele  I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie w latach 1900-2020”.

         Publikacja liczy 700 stron i stanowi owoc benedyktyńskiej pracy Autora, który prezentuje sylwetki wszystkich nauczycieli Kopernika uczących w przeszłości oraz obecnie na przestrzeni  120 lat istnienia Szkoły.  

         Książkę otrzyma każdy zainteresowany bezpłatnie, w wypadku  gdy przekaże darowiznę na rzecz Stowarzyszenia w kwocie co najmniej 50 /pięćdziesięciu/ złotych.

         Wpłata na numer konta Stowarzyszenia : 70 1240 2311 1111 0011 0216 3930  z dopiskiem
”Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia” .

   Każdy Darczyńca ma prawo wypełnić oświadczenie o przekazaniu darowizny i przesłać ją na adres mailowy : absolwencikopernika@interia.pl  lub pozostawić w sekretariacie Dyrektora  Szkoły , ul. Piotra Skargi 2
(deklaracja poniżej)

Oświadczenie o darowiźnie

Książka jest dostępna do odbioru osobistego w sekretariacie Dyrektora Szkoły (adres jak wyżej) w godz.
od 8.00 do 15.00 lub po ustaleniu indywidualnego terminu odbioru za pośrednictwem adresu mailowego : absolwencikopernik@interia.pl a także za pośrednictwem poczty po wpłaceniu dodatkowo kosztów przesyłki w wysokości   20 złotych .

                Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.