Przygotowywana publikacja

Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Szkoły.

Informujemy, że w przygotowaniu jest publikacja Nauczyciele I LO im. M. Kopernika w Krośnie, 1900-2020, autorstwa Pana Władysława Sitka, Krośnianina, który z godną podziwu rzetelnością przedstawił w niej sylwetki wszystkich nauczycieli, uczących w liceum od początku jego istnienia czyli od 1900 r. do chwili obecnej. Zawiera 630 biogramów.

Stowarzyszenie podjęło inicjatywę promocji i dystrybucji tej książki wśród osób deklarujących chęć jej otrzymania. Prosimy wszystkich deklarujących chęć posiadania tej publikacji o dokonanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów I LO w wysokości nie mniej niż 50 zł, z dopiskiem “Darowizna”.

Publikacja będzie dostępna od 23 września 2021 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wstępną deklarację chęci otrzymania książki, poprzez wypełnienie poniższego formularza:

link do formularza