zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Artur Lipiński
absolwent 1985, obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
Wiceprezes Stanisław Wojtowicz
absolwent 1979, historyk, przedsiębiorca
Sekretarz Edyta Karwat
absolwentka 1988, obecnie pedagog szkolny w I LO
Skarbnik Ryszard Józefczyk
Dyrektor I LO od 2007 r., polonista
Członek Piotr Łopatkiewicz
absolwent 1984, dr hab., historyk sztuki, obecnie
wykładowca Państwowej Karpackiej Uczelni w Krośnie

Komisja Rewizyjna

Marek Klara – absolwent 1998, były wójt gminy Miejsce Piastowe,
prawnik i historyk , prezes SBM „Jedność” w Krośnie
Małgorzata Podyma – absolwentka 1989, nauczyciel geografii w I LO
Ewa Jaklewicz – absolwentka 1988, nauczyciel matematyki w I LO,
obecnie wicedyrektor I LO (od 2015 r.)