kalendarium

7.07.2020 r.

zebranie 15-stu członków założycieli Stowarzyszenia
Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie, na
którym podjęto uchwałę o powołaniu do życia
Stowarzyszenia Absolwentów.

Członkowie założyciele:

Artur Lipiński, Stanisław Wojtowicz, Ryszard Józefczyk, Ewa Jaklewicz,
Edyta Karwat, Marek Klara, Piotr Łopatkiewicz, Małgorzata Podyma,
Ewa Mańkowska, Beata Miczek, Danuta Minkiewicz, Wojciech Słyś,
Katarzyna Sitek- Guzik, Anna Trzemżalska, Edyta Węgrzyn.

3.09. 2020 r.

rejestracja Stowarzyszenia Absolwentów przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000858112