Fundacja Czerneckiego EFC

 

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 15 czerwca 2018 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

 

Kilka słów o historii.

Fundacja Edukacyjna im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Fundacja EFC od 2009 roku realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.
Wśród stypendystów są laureaci i finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się społecznie.
Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego, z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system motywacyjny dla młodzieży.

Program Marzenie o Nauce

Każdego roku Fundacja EFC przyjmuje co najmniej 80 nowych Stypendystów, którym umożliwia naukę w najlepszych polskich liceach. Zapewnia im stałą opiekę koordynatorów regionalnych oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji stypendialnych.
Najbardziej utalentowani absolwenci Programu mogą liczyć na pomoc również w okresie studiów.