Kalendarium

 
28 grudzień 1889
 • Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia starań o utworzenie w mieście szkoły średniej.
14 sierpnia 1900
 • „Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość Franciszek Józef I najwyższem postanowieniem zdecydował o otwarciu C.K. Szkoły Realnej w Krośnie. Starania o otwarcie szkoły trwały od 1867 roku, ale dopiero kontrakt między Skarbem państwa, a Radą Królewskiego Wolnego Miasta Krosna przesądził o istnieniu szkoły” .Z kroniki C.K. Szkoły Realnej.
30 sierpnia 1900
 • Kierownikiem szkoły został dotychczasowy profesor c.k. gimnazjum w Jaśle mgr Kasper Brzostowicz, który wspólnie z burmistrzem miasta dr Feliksem Czajkowskim zredagował odezwę do dzienników krajowych, do okolicznych miast i szkół oznajmiając o otwarciu szkoły i zachęcając dzieci by zgłaszały się do egzaminu wstępnego w dniach 4 – 5 września.
6 września 1900
 • Uczniom przyjętym do klasy pierwszej przez dwie godziny odczytywano przepisy szkolne. Z 56 zgłoszonych uczniów przyjęto 36.
7 września 1900
 • Odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym rozpoczynające rok szkolny i otwarcie szkoły realnej, po nabożeństwie młodzież zgromadziła się w klasie, w budynku c.k. Seminarium Nauczycielskiego, z udziałem posła na sejm krajowy dra Jana Kantego Jugendfeina, burmistrza miasta dra Feliksa Czajkowskiego i starosty dra Stanisława Nowosieleckiego,
 • do młodzieży i władz przemówił kierownik zakładu: „zachęcając młodzież do wdzięczności względem Państwa, kraju i miasta za ułatwienie jej przystępu do nauk i wskazując zarazem, że tę wdzięczność okaże sposobiąc się w tym zakładzie przez wytrwałą pracę nad ukształtowaniem umysłu, serca i charakteru na tęgich obywateli państwa, dobrych synów Kościoła i ojczyzny”.
11 – 15 września 1900
 • Przerwa w nauce, gdyż w budynku szkoły zakwaterował się generalny sztab generała broni na czas wielkich manewrów cesarskich (180 tys. żołnierzy). Najjaśniejszy Pan przejechał przez Krosno 14 września.
26 września 1900
 • Zakład zwiedził JW. Pan Radca Dworu Jan Nepomucen Franke, inspektor krajowy i przysłuchiwał się nauce matematyki.
1 lipca 1901
 • Zakład przeniósł się do gmachu zwanego Pałacem Biskupim.
22 kwietnia 1902
 • „Jego Cesarska i Królewska Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem zawiadomić najmiłościwiej profesora i prowizorycznego kierownika tutejszego zakładu Kaspra Brzostowicza, Dyrektorem tegoż zakładu” z kroniki Szkoły.
5 maja 1902
 • Zwiedził zakład w towarzystwie starosty powiatowego ks. prałata i miejscowego proboszcza ks. Biskup przemyski Józef Sebastyan Pelczar, o którym kronikarz szkoły napisał: „Jest to mąż szerokiej inteligencji, a pochodzi z rodziny małomieszczańskiej z Korczyny”. Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa nauczycielom, uczniom i całemu zakładowi.
3 września 1903
 • Odbyło się uroczyste nabożeństwo do Ducha świętego, rozpoczynające nowy rok szkolny. Profesorowie i uczniowie zjawili się w strojach uroczystych. Do szkoły zapisało się 104 uczniów.
25 marca 1904
 • Rozpoczęto budowę szkoły realnej kopaniem fundamentów i piwnic.
8 kwietnia 1904
 • „Rada Szkolna Krajowa wyznaczyła na patrona dla tutejszej szkoły realnej Św. Kazimierza – Królewicza i rozporządziła, by dzień 4 marca był jednym z dni dyrektorskich”, świętego patrona obchodzono do 1939r.
12 czerwca 1904
 • Uczniowie szkoły realnej śpiewali pierwszy raz na chórze pod kierownictwem nauczyciela śpiewu pana Nęckiego – „Śpiew wypadł wcale dobrze, tylko uczniowie mieli poważną tremę i dlatego trzymali się przeważnie piano”.
4 marca 1905
 • W dzień Św. Kazimierza jako patrona szkoły odbyła się uroczystość szkolna. W przeddzień młodzież przystąpiła do spowiedzi, a w dzień odpustu komunikowała się. Przed mszą ksiądz prałat poświęcił obraz Św. Kazimierza namalowany przez Jana Grondalczyka, zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie.
1 maja 1905
 • Pierwszym Katechetą szkolnym został ks. Józef Stachyrak.
15 sierpnia 1905
 • Zakład przeniósł się do obecnego budynku
9 września 1905
 • Odbyło się tradycyjne nabożeństwo za spokój duszy Cesarzowej Elżbiety.
13 – 18 maja 1907
 • Pierwszy egzamin dojrzałości, do którego zgłosiło się 14 uczniów publicznych i 3 eksternów, egzamin dojrzałości zdali: Frank Emanuel Jan, Jaryczower Juda Leib, Kazalski Alojzy, Korytowski Zygmunt, Kozioł Franciszek, Kranc Władysław, Leszczyński Tadeusz, Mazurkiewicz August, Partyka Edward, Rygiel Jędrzej, Sidor Wiktor, Szal Kazimierz, Szurmiak Tadeusz, Urbanek Jan, Zajdel Adam.
12 października 1907
 • Otwarto po raz pierwszy czytelnię dla uczniów,
 • Uczniowie zaczęli tworzyć orkiestrę smyczkową i dętą.
1908
 • Rada Powiatowa kieruje do Sejmu prośbę o przekształcenie Szkoły Realnej w ośmioklasowe gimnazjum klasyczne z obowiązkową nauką greki i łaciny.
28 kwietnia 1908
 • Zakład wziął udział w nabożeństwie żałobnym odprawionym za spokój duszy śp. hr. Andrzeja Potockiego, c.k. Namiestnika zamordowanego w czasie udzielania audiencji we Lwowie.
3 maja 1908
 • Odprawione zostało uroczyste nabożeństwo z udziałem młodzieży z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.
1 grudnia 1908
 • Odbyła się w auli akademia ku czci Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I z powodu 60-letniego jubileuszu jego rządów. Z tej okazji odbyło się również nabożeństwo w kościele parafialnym i w synagodze – 2 grudnia.
7 lutego 1909
 • W setną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego uczniowie Szkoły Realnej odegrali w sali „Sokoła” „Horsztyńskiego”.
3 czerwca 1909
 • „Zerwała się burza: do biblioteki nauczycielskiej wpadł piorun kulisty i znikł w podłodze, zostawił dwa wypalone ślady w rogu sali. W sali obecnych było kilka pań i maturzystów – nikt jednak nie poniósł najmniejszego szwanku” z kroniki C.K. Szkoły Realnej.
24 stycznia 1910
 • „Klasyfikacja I półrocza wypadła surowo, gdyż na 177 uczniów 64, tj. 36 % otrzymało postęp niedostateczny” z kroniki C.K. Szkoły Realnej.
3 grudnia 1910
 • Młodzież szkolna przygotowała wieczorek wokalno – muzyczny połączony z przedstawieniem „Na zawsze” L. Rydla ku czci setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Cała ta akademia udała się w zupełności – sala była pełna.
14 maja 1912
 • 14 maja 1912 roku Szkoła Realna była lustrowana przez J.N. Franke – Radcę Dworu i Krajowego Inspektora Szkół.
1914 – 1918
 • Uczniowie i profesorowie uczestniczyli w walce o wolność Polski na wszystkich frontach I wojny światowej.
1 września 1914
 • W budynku szkolnym zostały utworzone koszary wojsk rosyjskich, a w mieszkaniu dyrektora zakwaterowano oficerów.
1 września 1914 – 9 maja 1915
 • Budynek przechodził przemiennie w ręce wojsk rosyjskich i austriackich. Najpierw urządzono w nim koszary, a później szpital dla chorych na cholerę i tyfus. Po wyjściu wojsk rosyjskich pozostał jako szpital wojskowy dla wojsk austriackich do połowy maja 1915r.
maj 1915
 • Z powodu działań wojennych nie odbyła się matura.
1 września 1915
 • Rozpoczęto rok szkolny, spośród trzech profesorów powołanych do wojska w sierpniu 1914 roku jeden wrócił jako chory: Stanisław Moroniewicz, a dwóch pozostało w służbie: Stanisław Walczyński i Ludwik Zakulski.
1918
 • Dotychczasowa C.K. Wyższa Szkoła Realna zostaje Państwową Szkołą Realną w Krośnie.
1919 – 1921
 • Uczniowie biorą udział w walkach o granicę II Rzeczypospolitej,
1 września 1921
 • „Zakład tutejszy nosi nazwę Państwowe gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i jest samodzielny”. Staje się szkołą o dwóch typach: – humanistycznym, – matematyczno – przyrodniczym.
15 października 1923
 • Kacper Brzostowicz przeszedł na emeryturę, a Ludwik Zakulski objął stanowisko dyrektora szkoły.
3 czerwca 1924
 • Zmarł w Stanach pow. Nisko Kacper Brzostowicz – pierwszy dyrektor szkoły, pogrzeb odbył się 5 czerwca w Krośnie.
1924
 • Z inicjatywy pani Zakulskiej zawiązano Koło Matek – pierwowzór Komitetu Rodzicielskiego, została powołana fundacja im. śp. Kacpra Brzostowicza, zebrane środki przeznaczane były na pokrycie kosztów utrzymania w bursie jednego niezamożnego wychowanka.
maj 1925
 • Odbyła się ostatnia matura w Szkole Realnej,
26 września 1925
 • Odbyła się uroczysta akademia z okazji 25-lecia szkoły, połączona z pierwszym w historii szkoły zjazdem wychowanków, równocześnie odbyło się poświęcenie tutejszego budynku. Uroczystość „obejmuje właściwie trzy święta: 25-lecie istnienia szkoły, poświęcenie które jest jakby chrztem i bierzmowaniem zarazem, wreszcie srebrne gody ze społeczeństwem naszym” z I Kroniki Szkoły.
4 – 6 lipca 1926
 • Odbył się zjazd byłych maturzystów z lat 1907 – 1911.
9 października 1926
 • Był dniem tzw. „święta sportowego młodzieży szkolnej”.
11 listopada 1926
 • Pierwszy raz obchodzono szkolne uroczystości z okazji odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.
19 marca 1927
 • Dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego – „wykład o jego działalności i znaczeniu dla Polski” z I Kroniki Szkoły.
26 lutego 1929
 • Zlikwidowano profil matematyczno – przyrodniczy (w maju odbyła się ostatnia matura w tym profilu).
29 lutego 1929
 • Dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika został mgr Stanisław Ćwikowski (funkcję pełnił do 1 września 1929).
1 października 1929
 • Dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika został mgr Stanisław Bobak.
Listopad 1929
 • Uczniowie podjęli się wydawania szkolnej gazetki pt. „Wzloty”.
1930
 • Wprowadzono koedukację w klasach I – IV, a szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Mikołaja Kopernika.
1931
 • Rozpoczęła swą działalność Bursa, zaczęło się ukazywać szkolne czasopismo „Żak”.
23 października 1932
 • Młodzież uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Łukasiewicza.
1 lutego 1933
 • Uroczyste nabożeństwo i akademia z okazji imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.
1933 – 1934
 • W wyniku reformy szkolnej powstało 4-letnie gimnazjum z nadbudową 2-letniego liceum .
1937
 • W szkole wydawano gazetę „Nasz czyn”.
1937/1938
 • Pierwszy rok funkcjonowania liceum o profilach: przyrodniczym i matematyczno – fizycznym.
1939
 • Pierwsza matura w 2-letnim liceum, złożyło ją 28 uczniów.
1 września 1939
 • Mimo wybuchu II wojny światowej odbył się egzamin wstępny do klasy I gimnazjum,
wrzesień 1939 – sierpień 1944
 • Szkoła oficjalnie zawiesiła swą działalność, a jej budynek został zajęty przez wojsko.
1941 – 1944
 • Profesorowie gimnazjum i liceum z narażeniem życia prowadzą tajne nauczanie: S. Bobak, A. Lęcznar, P. Kasprzyk, W. Karol, J. Kucza, J. Ruszar, W. Wilusz, J.B. Müller, J. Czyżowski, H. Kasprzyk, Z. Pawłowska, T. Maciejowski, M. Sobkowa, W. Tabisz, H. Pasławska.
23 października 1944
 • Pierwszy dzień nauki po wojnie. Zapisało się 1760 uczniów, powstały 42 oddziały klasowe, uczące się w 14 salach szkolnych w budynku Pałacu Biskupiego – młodzież uczęszczała do szkoły co drugi dzień – stan taki trwał do grudnia 1944r.; grono nauczycielskie liczyło 60 pedagogów.
grudzień 1944
 • Pierwsza powojenna matura,
 • Pierwszy numer czasopisma „Po złote runo”.
5 grudnia 1946
 • Szkoła wróciła do budynku przy ulicy Piotra Skargi.
26 lutego 1948
 • Zmarł dyrektor Stanisław Bobak (do 15 sierpnia szkołą kierują Antoni Lęcznar i Jerzy Czyżowski),
maj 1948
 • Ostatnia mała matura.
1948/1949
 • Zmiana nazwy szkoły: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z nieznanych przyczyn pozbawiło szkołę wyróżnienia w postaci własnego imienia, w wyniku reformy powstała jedenastolatka.
15 sierpnia 1949
 • Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Józef Kucza – funkcję tę pełnił 25 lat.
1951
 • Rada Pedagogiczna ustaliła model obowiązkowego ubioru szkolnego, a skład którego wchodzi czapka i beret,
 • Młodzież brała udział w lustracji pól ziemniaczanych opanowanych stonką.
 • Uczniowie, którzy po raz pierwszy w szkole zdobyli laury w olimpiadzie przedmiotowej to: Izabela Smolarska i Paweł Szeptycki – otrzymali najwyższe wyróżnienia w Polsce.
1952
 • W szkole otwarto świetlicę czynną we wszystkie dni z wyjątkiem sobót w godzinach od 16 – 18,
 • Zdecydowano, aby uczniowie organizowali się w brygady rolne.
1952/53
 • Szkoła liczyła 716 osób (400 dziewcząt i 316 chłopców) i 30 profesorów.
1953
 • Wprowadzono współzawodnictwo we frekwencji, manifestowano przyjaźń do ZSRR poprzez udział w Festiwalu Filmów Radzieckich.
1954
 • Szkoła otrzymała nazwę Liceum Ogólnokształcącego, miała 19 oddziałów, w których uczyło się 666 uczniów, grono pedagogiczne liczyło 30 osób, w szkole działało 17 kółek zainteresowań, została otwarta bursa dla dziewcząt.
1959
 • Usunięcie ze szkoły religii
1 kwietnia 1960
 • Podjęto pierwsze działania przywrócenia szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz opracowano plan udziału szkoły w obchodach 1000-lecia państwa polskiego.
czerwiec 1960
 • Uczniowie wystawili „Krakowiaków i górali” Bogusławskiego, dla uczczenia obchodów tysiąclecia państwa polskiego.
21 grudnia 1961
 • Rada Pedagogiczna na wniosek profesora Antoniego Lęcznara podjęła uchwałę o rozpoczęciu aktywnych działań na rzecz przywrócenia szkole imienia.
1961/1962
 • Trwały przygotowania do obchodów 60-lecia szkoły. Ministerstwo Kultury i Sztuki odmówiło zezwolenia na wydanie księgi pamiątkowej z powodu braku papieru.
30 czerwca – 2 lipca 1962
 • Odbyły się uroczystości 60-lecia szkoły połączone z wielkim zjazdem absolwentów wszystkich roczników. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Wychowanków był dr med. Władysław Glazar, zastępcami: F. Szelc, Wł. Topolski i J. Kucza.
 • Odsłonięto tablicę pamiątkową „Profesorom i kolegom Szkoły Realnej i Gimnazjum w Krośnie. Męczennikom i bohaterom, którzy oddali swe drogie życie na polach bitew dwóch wojen światowych w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz miejscach straceń na ziemi polskiej i obcej” – tablicę projektował Stanisław Kochanek.
1963/1964
 • Staraniem członków kółka recytatorskiego urządzono pracownię polonistyczną, zredagowano także dwutygodnik pt.: „Proszę o głos”,
wrzesień 1964
 • Młodzież wystawiła „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego, w czasopiśmie „Teatr” ukazały się bardzo pochlebne recenzje
listopad 1964
 • Rozpoczęły się prace przy budowie sali gimnastycznej.
22 lipca 1966
 • Dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego szkoła otrzymała wybudowaną czynem społecznym salę gimnastyczną.
1967
 • Ukazała się „Księga Pamiątkowa byłej Szkoły Realnej byłego Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika”. Redaktorem naczelnym był dr Stanisław Peters.
 • Szkoła po raz pierwszy pracuje na bazie szkoły ośmioklasowej.
1968
 • Powstała pierwsza klasa z poszerzonym programem nauczania języka francuskiego,
1970/1971
 • Wprowadzono klasy o profilu matematyczno – fizycznym oraz z poszerzonym programem języka polskiego.
24 października 1971
 • Ogólnopolska Inauguracja Roku Kopernikowskiego z okazji 500 rocznicy urodzin wielkiego astronoma połączona z otwarciem wystawy „Życie i dzieło Mikołaja Kopernika”.
16 czerwca 1973
 • Odbyły się przez budynkiem szkoły uroczystości odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika autorstwa Stanisława Kochanka
 • Wręczono młodzieży sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
 • Szkoła otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”.
1973
 • Ukazał się Aneks do księgi Pamiątkowej wydanej z okazji 60-lecia szkoły pod redakcją Franciszka Szelca.
1 września 1974
 • Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego został mgr Adolf Marczak.
1974
 • Liceum ukończyło 241 uczniów, na wyższe uczelnie starały się 172 osoby, z tego przyjętych zostało 126 osób czyli 73 %, wynik ten jest lepszy od średniej województwa.
1975
 • Młodzież liceum odpracowała w czynie społecznym 4 tysiące godzin na sumę 200 tys. złotych polskich (w rolnictwie, na rzecz miasta i przy budowie boiska sportowego),
1 maja 1976
 • Młodzież zebrała się na podwórzu szkolnym i wysłuchała przemówienia I Sek. KC PZPR Edwarda Gierka goszczącego w tym czasie w Krośnie.
13 czerwca 1976
 • Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o ustanowieniu „Szkolnego Medalu Kopernikowskiego za przodownictwo w nauce i pracy społecznej” jako najwyższego wewnątrzszkolnego wyróżnienia uczniów – medal projektował Władysław Kandefer.
2 października 1976
 • Szkoła po raz pierwszy wprowadziła regulamin oparty na Kodeksie Ucznia, w którym uczniowie mają prawo do nieprzygotowania się bez podania przyczyny, są to tzw. „krzyżyki”.
14 maja 1977
 • Szkolny szczep HSPS „Przyjaźń” otrzymał sztandar.
1 września 1977
 • Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, (LO młodzieżowe, LO dla pracujących, Studium Administracyjne), którym do lutego 1982 kieruje mgr Marian Socha.
1977
 • Po raz pierwszy odbyło się ślubowanie uczniów nowoprzyjętych.
 • Szkoła liczyła 26 oddziałów, do których zapisanych było 940 uczniów,
kwiecień 1978
 • Rozstrzygnięto konkurs na hymn szkoły, autorami hymnu są: profesor Jadwiga Olbrycht – tekst i Krzysztof Kasprzyk – muzyka,
1979
 • Sztandar szkoły został odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla województwa krośnieńskiego”, 1981
 • Przywrócenie nazwy Liceum Ogólnokształcące – likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 • Wprowadzono nowy system oceniania i promowania, który zlikwidował egzaminy poprawkowe.
4 stycznia 1982
 • Wznowienie zajęć szkolnych po trzytygodniowej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego.
styczeń 1982
 • Stanowisko dyrektora objął dotychczasowy zastępca mgr Jan Krzanowski (do grudnia 1984r),
 • Władze publiczno – administracyjne nie zezwoliły na zorganizowanie tradycyjnej studniówki – stan wojenny (godzina policyjna).
lipiec 1982
 • Uczeń naszej szkoły Mariusz Skałba zajął I miejsce w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Polsko – Austriackich.
1982/1983
 • Chór szkolny zdobył III miejsce w ogólnopolskim przeglądzie chórów szkolnych.
grudzień 1983
 • Rozpoczęto przygotowania do obchodów 85-lecia szkoły.
4 lutego 1984
 • Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że w szkole będzie obchodzony Dzień Patrona przypadający na 19 lutego każdego roku.
styczeń 1985
 • Funkcją dyrektora szkoły obejmuje mgr Aleksander Nowak.
wrzesień 1986
 • Spotkanie młodzieży z Markiem Kotańskim.
1987
 • Pierwszym w szkole stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci został Łukasz Łuczaj.
marzec 1987
 • Ukazał się pierwszy numer „Postscriptum”,
luty 1989
 • Pierwszy numer „Samobójcy, Super gazety Partii Samobójców I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie”
8 maja 1989
 • Spotkanie młodzieży z pisarzem Andrzejem Szczypiorskim.
1 września 1990
 • Dyrektorem szkoły został mgr Leszek Uliasz,
 • Powrót religii do szkoły, katechetą został ks. Jacenty Matuszewski.
21 – 23 września 1990
 • Zjazd wychowanków z okazji 90-lecia szkoły (przewodniczącym Komitetu Obchodów był inż. Stanisław Steliga),
marzec 1992
 • Pierwsze posiedzenie Rady Szkoły, zatwierdzenie Statutu Szkoły,
maj 1992
 • Powrót do tradycji wydawniczej szkoły – wychodzi „Postscriptum” – nieprzerwanie do dziś.
wrzesień 1992
 • Rozpoczęła się współpraca z Gimnazjum Max-Planc z Monachium.
luty 1993
 • Rzecznikiem praw uczniowskich został profesor Tadeusz Sporniak.
7 maja 1993
 • W szkole rozpoczyna się strajk, matura odbyła się z opóźnieniem.
1993
 • Rozpoczyna się remont szkoły, nauka odbywa się na dwie zmiany,
 • Szerokie profilowanie w grupach międzyoddziałowych.
1994
 • Marcin Kulczycki po raz trzeci został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych.
lipiec 1994
 • Uczeń Bogdan Jakieła został zdobywcą złotego medalu na V Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Warnie.
grudzień 1994
 • Szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych za działalność w ruchu olimpijskim.
wrzesień 1995
 • Funkcje dyrektora szkoły objął mgr Zygnumt Ginalski.
wrzesień 1996
 • Dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Olbrycht.
maj 1997
 • Rada Pedagogiczna przyjęła w formie poprawki zmianę w regulaminie i nazwie Medalu Kopernikowskiego, medal przyznaje się „za wiedzę i mądrość”.
lipiec 1997
 • Rozpoczęła się wymiana dachu i adaptacja poddasza (prace współfinansuje Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Fundacja im. St. Batorego).
wrzesień 1997
 • Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Grażyna Gregorczyk – absolwentka szkoły.
październik 1997
 • Szkoła przyjęła własny znak firmowy (logo) wg projektu nauczyciela plastyki Urszuli Chmiel,
 • Weszła w życie Karta Praw i Obowiązków Ucznia liceum – nowy statut LO, /h5>
maj 1998
 • Pierwszy raz kodowano prace egzaminu dojrzałości.
 • Początek współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą i Politechniką Rzeszowską w zakresie łączenia egzaminów wstępnych z maturą (17 uczniów przyjętych na AGH).
czerwiec 1998
 • Uroczyste ślubowanie absolwentów szkoły.
 • Po raz pierwszy nie odbyły się egzaminy wstępne do szkoły, ponieważ rekrutacji dokonuje się na podstawie badania kompetencji przeprowadzonych w szkołach podstawowych,
wrzesień 1998
 • Rozpoczynają się zajęcia w nowo oddanych salach na poddaszu,
 • Powrót do tradycji ślubowania uczniów klas pierwszych,
 • W szkole podjęli pracę ochotnicy z Amerykańskiego Korpusu Pokoju.
3 października 1998
 • Spotkanie młodzieży i nauczycieli z Panią I. Dzierzgowską – wiceministrem Edukacji Narodowej.
1 styczeń 1999
 • Szkoła stała się Samorządowa, organem prowadzącym zostaje Miasto Krosno – powiat grodzki.
19 luty 1999
 • Powołany został Komitet Obchodów 100-lecia Szkoły.
 • Liceum trafia na listę stu najlepszych szkól w Polsce – ranking miesięcznika Perspektywy.
maj 1999
 • Artur Janusz – zdobywa I miejsca w Polsce na Olimpiadzie Geograficznej.
5 czerwca 1999
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci dyrektora Józefa Kuczy ufundowanej przez absolwentów szkoły.
wrzesień 1999
 • Szkoła rozpoczyna setny rok istnienia. W 31 oddziałach uczyło się 1031 uczniów (657 dziewcząt i 374 chłopców). Grono pedagogiczne liczyło 79 osób.
 • Po rezygnacji Adama Krzanowskiego przewodniczącym Komitetu Obchodów 100-lecia został Stanisław Roman.
listopad 1999
 • Powstał program obchodów 100-lecia szkoły, powstaje logo zjazdu wg projektu pani Ewy Cisowskiej.
20 styczeń 2000
 • Wystawa prac plastycznych absolwentów szkoły: Andrzeja Klechowskiego, Mariusza Kusa i Wojciecha Wierdaka.
luty 2000
 • Po raz pierwszy opublikowano oficjalną stronę www. Adres strony www.lo1.krosno.info.pl.
marzec 2000
 • Sesja poświęcona historii szkoły.
12 – 17 kwietnia 2000
 • V wymiana młodzieży polsko – niemieckiej.
maj 2000
 • Rozpoczął się kapitalny remont sali gimnastycznej.
czerwiec 2000
 • Ostatnia rekrutacja do czteroletniego liceum.
 • Bogusława Mróz zajęła I miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej.
 • Jarosław Wrona został zakwalifikowany na Międzynarodowe Zawody matematyczne Państw Bałtyckich.
sierpień 2000
 • Po dwudziestu latach powróciły do szkoły egzaminy poprawkowe.
21-22 września 2000
 • Uroczystości Jubileuszowe stulecia szkoły połączone ze zjazdem wychowanków.
4 września 2001
 • Otwarcie pomieszczenia nowej czytelni i pracowni multimedialnej.
5 września 2001
 • Przekazanie do użytku szkolnej siłowni wyposażonej przez Komitet Rodzicielski.
8 września 2001
 • Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia matury – matura rocznik 1951.
27 września 2001
 • Przekazanie szkole nowej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu na 15 stanowisk oraz 4 komputerów do pracowni multimedialnej
1 października 2001
 • W dzienniku „Nowiny” ukazuje się artykuł pt.”Talenty z Kopernika” o stypendystach Ministra Edukacji Narodowej.
12-14 października 2001
 • Wycieczka grona pedagogicznego do Lwowa.
19 października 2001
 • Jarosław Wrona – srebrny medalista Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej – otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.
23 października 2001
 • Krajowa Fundacja na Rzecz Dzieci przyznaje stypendia dla Piotra Guzika, Tomasza Kazimierczuka i Jarosława Wrony. Jednocześnie dwaj inni uczniowie naszej szkoły -Damian Koniecki i Wojciech Szymański zostali zakwalifikowani do grona podopiecznych Funduszu.
9 stycznia 2002
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie najlepszą szkołą średnią w województwie podkarpackim i 18. szkołą w kraju w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i „Politykę”.
2 września 2002
 • Funkcje dyrektora szkoły rozpoczyna pełnić mgr Kazimierz Mazur. Dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Funkcję wicedyrektora w dalszym ciągu pełni mgr Marta Staroń.
2 września 2002
 • Rozpoczyna działać liceum ogólnokształcące, w którym nauka trwa przez trzy lata. Uczniowie klas pierwszych to pierwsi uczniowie w nowej szkole.
8 stycznia 2003
 • Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest najlepszą szkołą województwa podkarpackiego i zajmuje 16. lokatę wśród wszystkich szkół w kraju.
8 września 2003
 • I LO im. Mikołaja Kopernika zostaje wyróżnione wizerunkiem „ORŁA BIAŁEGO”. Jest to nagroda, którą redakcja „Rzeczpospolitej” przyznała najlepszej szkole w województwie podkarpacki.
17 października 2003
 • W Warszawie wręczone zostały stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rok szkolny 2002/2003. Wśród stypendystów nie zabrakło uczniów naszej szkoły oraz ubiegłorocznych absolwentów. Stypendia otrzymali: UCZNIOWIE – Wojciech Szymański i Piotr Guzik ABSOLWENCI – Tomasz Kazimierczuk, Damian Koniecki, Aleksandra Szczepan, Jakub Szmyd i Jan Kobak.
7 stycznia 2004
 • KOPERNIK po raz trzeci z rzędu zostaje najlepszą szkołą średnią w województwie podkarpackim i zajmuje 19. lokatę w kraju w corocznym rankingu szkół średnich miesięcznika „PERSPEKTYWY” i dziennika „RZECZPOSPOLITA”
26 stycznia 2004
 • Spotkanie Dyrekcji, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie z Wojewoda Podkarpackim oraz władzami samorządowymi Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego ziemskiego.
maj 2004
 • Ostatni egzamin dojrzałości w starej formie. Koniec czteroletniego okresu nauki w liceach ogólnokształcących. Od nowego roku szkolnego licea ogólnokształcące są trzyletnie.
16 czerwca 2004
 • Ogłoszenie wyników konkursu Prezydenta Rzeczpospolitej na witrynę internetową o tematyce olimpijskiej. Zespół I LO im. Mikołaja Kopernika w składzie Aleksander Wilk, Paweł Pietrasz, Maria Wójtowicz i Marcin Myćka pod kierunkiem prof. Andrzeja Piotrowskiego zajmuje 6 miejsce w kraju.
październik 2004
 • Wycieczka grona nauczycielskiego I LO do Wilna.
grudzień h5 /liul2004
 • Justyna Michalik i Celina Wójtowicz zajęły I miejsce w Konkursie Wiedzy o Antyku i Krajach Romańskich. W nagrodę wraz ze swoją opiekunką Profesor Katarzyną Kudroń wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu młodych, które odbyło się na przełomie roku w Lizbonie.
7 styczeń 2005
 • Licytacja przedmiotów wykonanych i przekazanych przez nauczycieli I LO na aukcję na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W wyniku licytacji przekazano kwotę 2760zł.
styczeń 2005
 • Ogłoszenie corocznego rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Nasza szkoła zajmuje 62. miejsce i jako jedyna szkoła województwa podkarpackiego utrzymuje się w pierwszej setce szkół w kraju od początku trwania rankingu.
2 kwietnia 2005 godzina 2137
 • Umiera Jan Paweł II Papież, nasz rodak, przyjaciel wszystkich ludzi.
4 kwietnia 2005
 • Udział społeczności szkoły w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Farnej.
18 kwietnia 2005
 • Rozpoczęcie ustnej części egzaminu maturalnego dla pierwszego rocznika trzyletniego liceum ogólnokształcącego przeprowadzanego według nowych przepisów.
27 października 2005
 • Obchody 105-lecia istnienia szkoły oraz 100-lecia obecnego budynku Liceum. W uroczystej akademii oraz Mszy Swiętej w Bazylice Farnej biorą udział uczniowie, absolwenci i nauczyciela oraz władze miasta i zaproszeni goście.
Grudzień 2005
 • Szkoła otrzymuje z Funduszy Europejskich nową pracownię komputerową na 18 stanowisk.
Kwiecień 2006
 • Maciej Skórski zajmuje 5 miejsce w Olimpiadzie Matematycznej i będzie reprezentował Polskę w Miedzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Słowenii.
 • W szkole ponownie zaczyna działać obserwatorium astronomiczne. Zakupiony zostaje do niego teleskop typu newtonowskiego firmy Celestron.
Lipiec 2006
 • Maciej Skórski zdobywa brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Lublanie (Słowenia).
4 września 2006
 • W 107 inauguracji nowego roku szkolnego biorą udział: Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Krośnie Grażyna Gregorczyk.
  Maciej Skórski otrzymuje z rąk Prezydenta Miasta list gratulacyjny i nagrodę specjalną za zdobycie brązowego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej
26 października 2006
 • W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicielami szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna zostali Sebastain Jurenko i Paweł Kuffner.
21 grudnia 2006
 • W szkole odbywają się tradycyjne spotkania wigilijne. Ogólnoszkolne spotkanie wigilijne pracowników szkooły poprzedza koncert kolęd w wykonaniu chóru szkolnego.
styczeń 2007
 • I LO cały czas znajduje się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych w kraju. W tradycyjnym rangkingu szkół średnich „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” szkoła zajmuje 59 miejsce.
styczeń 2007
 • Chór szkolny w finale 13 Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika zajął II miejsce w kategorii „chóry młodzieżowe”. Chór przygotował prof. Krzysztof Trybus.
17 stycznia 2007
 • Kolejna już trzecia aukcja przedmiotów wykonanych i przekazanych przez nauczycieli I LO na na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W wyniku licytacji przekazano rekordową kwotę ponad 3800zł.
16 marca 2007
 • W szkole obchodzone jest Święto Patrona. Połączone ono zostało z wystawą inaugurującą obchody 100-lecia pierwszej matury w szkole oraz sesją popularnonaukową.
marzec 2007
 • Katarzyna Gierucka – uczennica klasy IIb zostaje Przewodniczącą Rady Młodzieży powołanej po raz pierwszy przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty.
4 kwietnia 2007
 • Odbywa się finał I Konkursu dla Gimnazjalistów pod hasłem „KOPERNIK w edukacji i historii Krosna”. W finale indywidualnie zwycięża uczeń Gimnazjum Nr 4 w Krośnie Konrad Korzeniowski, a drużynowo zespół Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej.
czerwiec 2007
 • Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową. Pracownia rozpocznie funkcjonowanie od nowego roku szkolnego.
3 września 2007
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2007-2008. Funkcję Dyrektora Szkoły obejmuje wyłoniony w konkursie Ryszard Józefczyk, a Wicedyrektora Beata Miczek. Dotychczasowy Dyrektor Kazimierz Mazur oraz Wicedyrektor Marta Staroń przechodzą na emeryturę.
26 września 2007
 • Anna Frączek, uczennica klasy IIIb otrzymuje nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
18 grudnia 2007
 • Premiera spektaklu „WESELE” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów I LO – członków szkolnego koła teatralnego pracującego pod kierunkiem profesor Gertrudy Dynowskiej-Trybus.
21 grudnia 2007
 • Tradycyjna wigilia szkolna, w której biorą udział Prezydenci Miasta Krosna – Piotr Przytocki i Bronisław Baran oraz przedstawiciele Rady Miasta Krosna – Przewodniczący Rady Stanisław Słyś i Stefania Zborowska.
  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentowi I LO w Krośnie, błogosławionemu księdzu Władysławowi Findyszowi.
11 stycznia 2008
 • IV aukcja przedmiotów przekazanych przez nauczycieli ILO na rzecz Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Przedmioty wylicytowano na kwotę ponad 6 tysięcy złotych.
12-13 stycznia 2008
 • I miejsce chóru szkolnego prowadzonego przez profesora Krzysztofa Trybusa w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
marzec 2008
 • Ogłoszono wyniki konkursu na exlibris biblioteki I LO. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy I d Bartosz Bajger.
9 kwietnia 2008
 • Obchody Dnia Europejskiego w I LO. Gościem honorowym obchodów jest Pani Róza Thun – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Eropejskiej w Polsce.
czerwiec 2008
 • II edycja PUF-y – Uczniowskiego Przeglądu Filmów organizowanego przez uczniów ILO dla szkół krośnieńskich.
Rok szkolny 2008-2009
 • Realizacja projektów:
  „TALENT-PRACA-SUKCES” dla uczniów okolicznych szkół gimnazjalnych
  „Ponad Stylem” na rzecz krośnieńskiego hospicjum
  „W drodze do Oskara” – projekt filmowy
styczeń 2009
 • V aukcja przedmiotów na rzecz WOŚP.
marzec 2009
 • Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski na projekt uczniowskiej koszulki w ILO. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy II b Tomasz Giefert.
28 marca 2009
 • Finałowy koncert zespołów złożonych z uczniów ILO i ich przyjaciół realizujących projekt „Ponad Stylem”
czerwiec 2000
 • III edycja PUF-y – Uczniowskiego Przeglądu Filmów organizowanego przez uczniów ILO dla szkół krośnieńskich.
4-6 czerwca 2009
 • Obóz naukowy „SYNERGIA” podsumowujący całoroczny projekt TALENT-PRACA-SUKCES.
9 grudnia 2009
 • Premiera spektaklu „Męczeństwo Piotra Ohey’a” Sławomira Mrożka w wykonaniu grupy teatralnej I LO. Spektakl wystawiono w Rejonowym Centrum Kultur Pogranicza.
11 grudnia 2009
 • Happening w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przygotowany przez uczniów klasy IIg.
styczeń 2010
 • Rozpoczęcie realizacji Projektu Kopernik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w ramach Mikroprojektów.Projekt realizowany wspólnie z młodzieżom Gimnazjum w Stropkovie (Słowacja).
lipiec 2010
 • Bartosz Gierlach złotym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej na Tajwanie.
wrzesień 2010
 • Maksymilian Sokołowski srebrnym medalistą Międzynarodowej Olimpady Astromomicznej i Astrofizycznej w Pekinie(Chiny).
wrzesień 2010
 • Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” przyznawany przez Kuratora Oświaty i Wojewodę Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.
10-11 Października 2010
 • Obchody 110-lecia istnienia szkoły.