Kadra

 

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH: Ryszard Józefczyk
WICEDYREKTORZY: Ewa Jaklewicz, Paweł Zygarowicz

KADRA PEDAGOGICZNA

Język Polski

Zofia Bartecka-Prorok, Gertruda Dynowska-Trybus,  Andrzej Gałowicz,  Ryszard Józefczyk,   Katarzyna Klein-Łokaj, Agnieszka Lipińska, Anna Trzemżalska

Język Angielski

Małgorzata Borek,  Ewa Czekańska, Urszula Jucha,   Erwina Kalistel-Pojnar,   Magdalena Kubal, Katarzyna Kudroń,  Hanna Lazarowicz,   Katarzyna Łabuzek, Beata Miczek,  Małgorzata Plinkiewicz, Anna Steliga, Dorota Ślęczka, Katarzyna Wilk, Małgorzata Wyżkiewicz

Język Niemiecki

 Alicja Flis,  Monika Zając, Ewa Zygarowicz,

Język Rosyjski

Agnieszka Pelczar

Język Francuski

 Hanna Lazarowicz , Grażyna Żywiec

Język Hiszpański

Katarzyna Wilk, Krystyna Szepelak, Erwina Kalistel-Pojnar

Język Łaciński

Katarzyna Kudroń

Historia

 Małgorzata Błońska-Pudło,  Barbara Latkiewicz, Marcin Pudło, Beata Wygonik-Wronka, Paweł Zygarowicz

Wiedza o Społeczeństwie

          Barbara Latkiewicz, Marcin Pudło, Beata Wygonik-Wronka, Paweł Zygarowicz

Matematyka

Andrzej Bysiewicz, Małgorzata Fundakowska,  Agata Głowacka, Paulina Gruszka, Ewa Jaklewicz, Piotr Kucia,  Ilona Stankiewicz, Renata Trznadel

Fizyka i Astronomia

Grzegorz Depczyński, Barbara Lenert

Biologia

 Agnieszka Barczyk-Penar , Krystyna Deptuch, Agnieszka Korzec-Niemiec, Beata Trznadel, Maciej Guzik

Chemia

Katarzyna Sitek-Guzik, Kamil Serafin, Jolanta Andruszko

Geografia

Małgorzata Podyma, Mateusz Suchodolski

Wiedza o Kulturze

Krzysztof  Trybus, Elżbieta Brynecka

Muzyka

Krzysztof  Trybus

Plastyka

Elżbieta Brynecka

Technologia Informacyjna, Informatyka

Maciej Jagieło, Andrzej Ruszała

Technika

Andrzej Ruszała

Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Andruszko, Mateusz Suchodolski, Marcin Pudło

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Agnieszka Pelczar, Małgorzata Błońska-Pudło

Wychowanie Fizyczne

              Paulina Fałat-Kosiek,  Paweł Habrat,  Katarzyna  Kustroń,  Krzysztof  Nalborski, 
             Tomasz  Nowakowski, Wioletta Rajchel, Izabela Zatorska

Religia

 Elżbieta Gurgacz, ks. Wojciech Sabik, ks. Łukasz Mendyk

Biblioteka szkolna

 Małgorzata Czudec, Renata Wajda

Pedagog szkolny

Edyta Karwat

Psycholog szkolny

Joanna Mikuś

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Główna Księgowa -Krystyna Balicka

Sekretarz Szkoły - Edyta Zając

Kierownik gospodarczy - Wojciech Kolanko

Specjalista ds Administracji – Magdalena Longawa

Specjalista ds Kadr – Magdalena Klamut

Specjalista ds Płac – Beata Słyś

Referent administracyjny – Renata Jaskółka

Referent administracyjny, księgowy – Piotr Krzanowski

Referent sprzętu komputerowego – Damian Frankiewicz

Konserwatorzy – Adam Kalisz, Marian Marczak

Obsługa sprzątająca - Leokadia Łuksa, Alina Munzberger, Aneta Stanisz, Aneta Ziembicka