DRODZY KANDYDACI! UWAGA! ZMIANA! SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SZKOŁY DO 18 CZERWCA 2019

Drodzy Kandydaci do klas pierwszych 

Na skutek  rozporządzenia MEN  “przyśpieszajacego ” zakończenie roku szkolnego 2018/2019 uległy zmianie terminy rekrutacyjne. Na podstawie zarządzenia nr 11/2019  Podkarpackiego Kuratora Oświaty, zmieniającego zarządzenie nr 3/2019 w sprawie terminów rekrutacji informujemy, że:

Termin składania wniosków do klas pierwszych został skrócony do 18 czerwca 2019 r.

Harmonogram rekrutacji do I LO 2019-2020
( po zmianach na skutek”skrócenia” roku szkolnego, zgodnie z zarządzeniem nr 11/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty)

UWAGA!
Wyniki testu kompetencji językowych są dostępne w zakładce
REKRUTACJA/DOKUMENTY na dole strony oraz w budynku szkoły na parterze obok sali 006.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Więcej informacji o ofercie oraz najważniejsze dokumenty związane z rekrutacją są dostępne  na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA.