Oferta edukacyjna 2022/2023

Drogi Ósmoklasisto!

        Wychodząc naprzeciw wymogom współczesności oraz mając na uwadze Twój młody wiek i to, że być może nie masz  jeszcze sprecyzowanego planu na swoją przyszłość, przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesną ofertę edukacyjną.

TRZY  PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE  W KLASIE, W TYM JEDEN DO WYBORU PRZEZ KANDYDATA (OD KLASY II).

       Proponujemy Ci 6 profilowanych oddziałów klasowych, w których będziesz się uczyć dwóch, przypisanych do profilu przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej (nazywamy je bazowymi) , a od klasy II- giej rozpoczniesz naukę 3-go przedmiotu rozszerzonego, który wybierzesz spośród kilku, zaproponowanych dla danego profilu klasy. Tego ostatniego będziesz się uczyć w grupie międzyoddziałowej**.

Projektując ten system wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, takich jak np. wymagania rekrutacyjne na najbardziej popularne kierunki studiów, wybór przedmiotów do egzaminu maturalnego przez naszych trzecioklasistów oraz opinie i losy naszych absolwentów.
Oto  atuty tego systemu:

 • zwiększa on możliwość nauki przedmiotów rozszerzonych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami  i potrzebami,
 • poszerza kilkakrotnie gamę kierunków, które możesz w przyszłości studiować,
 • daje Ci czas na podjęcie ostatecznej decyzji co do Twojej naukowej przyszłości.

Ponadto w  klasach o pokrewnym kierunku proponujemy uczniom zajęcia warsztatowe, rozwijające  kreatywność, tematycznie związane z wybranym kierunkiem klasy. W opisie danej klasy będzie o nich mowa.

**Uwaga! Zaproponowane poniżej  grupy fakultatywne międzyklasowe z danego przedmiotu oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

A oto kierunki klas, które proponujemy naszym Kandydatom (kliknij w nazwę kierunku aby dowiedzieć się więcej):

UWAGA! HUMANIŚCI I MIŁOŚNICY JĘZYKÓW OBCYCH!
MAMY DLA WAS  NIEZWYKLE ATRAKCYJNĄ PROPOZYCJĘ. JEST NIĄ:

A - KLASA DWUJĘZYCZNA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

A – KLASA DWUJĘZYCZNA  JĘZYKOWO-
HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe: j. polski, historia

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia,informatyka, matematyka, chemia,

UWAGA! Język angielski w tej klasie jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony) w wymiarze 6 godz. tygodniowo w klasach od I do III i 5 godz. tygodniowo w klasie IV.

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, matematyka,j. obcy nowożytny oraz
do wyboru, jeden z trzech przedmiotów: j. obcy nowożytny drugi, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania, to niezwykle atrakcyjna propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów historii, przyszłych prawników jak  i miłośników języków obcych.

 Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, a językowcom zapewnimy perfekcyjne opanowanie j. angielskiego oraz szeroki wachlarz wyboru drugiego języka obcego.

Absolwenci tej klasy wybierają najczęściej takie kierunki studiów jak : prawo,  administracja, historia, nauki społeczne a także filologie  w zakresie różnych języków (polonistyka, anglistyka i inne filologie obce), lingwistyka oraz takie, jak, m.in.: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo i wiele innych.

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna przygotuje Cię do egzaminu maturalnego  na poziomie rozszerzonym z historii, języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego (wg wyboru ucznia), a także  języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony), co daje korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie.

Gwarantujemy świetne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym. Wejdź na stronę i sam zobacz:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/ 

Ponadto każdemu uczniowi w tej klasie proponujemy zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność**, takie jak, np: sztuka przemawiania i dyskusji, retoryka, które przygotowywałyby młodych ludzi do publicznych wystąpień lub warsztaty dziennikarsko-medialne (w zależności od preferencji klasy).
**Uwaga! Zajęcia rozwijające kreatywność są międzyoddziałowe ( tzn. możesz je sobie wybrać wg własnych zainteresowań, niezależnie od tego w jakiej jesteś klasie) i nie są obowiązkowe dla ucznia.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy w szkole Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem KUL, w którym i Ty będziesz mógł wziąć udział.

Uczestnicy w trakcie Turnieju Debat Oksfordzkich

A jeśli będziesz zainteresowany, możesz uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych: kółkach olimpijskich z historii,WOS lub z j. polskiego. Możesz też rozwijać swoje talenty aktorskie w szkolnym teatrze  „Marysia”, a uzdolnienia dziennikarskie w prowadzeniu portalu społeczności kopernikańskiej  E – Kopernik lub szkolnej gazety “Kopiec”.

Aktorzy teatru “Marysia” to uczniowie różnych klas, w tym także klasy A

Klasa A przygotuje Cię do startu w olimpiadach takich, jak: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Olimpiada Filozoficzna i Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.Warto wiedzieć, że tytuł laureata lub finalisty takiej olimpiady daje wstęp na wyższe uczelnie, poza rekrutacją.

A może masz jakąś ciekawą historię rodzinną lub z rodzinnej miejscowości? Możesz o niej opowiedzieć, uczestnicząc w konkursach historycznych „Arsenał pamięci” oraz „Kamienie pamięci”, których główną ideą jest popularyzowanie historii i odnajdywanie bohaterów przeszłości w lokalnym środowisku. Ponadto, w szkole prężnie działa Młodzieżowy Klub Historyczny im. Moczarskich. Może zostaniesz jego członkiem?

Nasi uczniowie – członkowie Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi : Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie oraz z innymi instytucjami jak Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie czy Biblioteka Wojewódzka w Krośnie. W ramach tej współpracy będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych z pracownikami w/w instytucji.

Uczniowie naszej szkoły – uczestnikami debaty niepodległościowej zorganizowanej przez IPN w Rzeszowie.

Uwaga!  Miłośnicy Języków obcych!   Klasa A ma dla Was coś wyjątkowego!
Dodatkowym, niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność. Daje  ona ogromne możliwości, które docenicie, jako przyszli lingwiści i językowcy.

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania dwóch przedmiotów w 4-letnim cyklu kształcenia z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia  oraz przedmiot dodatkowy o tematyce społecznej. Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  przedmiotu tylko w języku angielskim. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin (biologia), podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się na maturze ustnej. Świat nie ma już granic poza mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Oto jej największe zalety:

 • Dzięki zwiększonej liczbie godzin języka angielskiego perfekcyjnie przygotujemy Cię do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy Twoje kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli Ci pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie.
 • Ponadto proponujemy Ci w tej klasie:
  nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje),
  Na zajęciach z nativespeakerem
  unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne,
  Studenci amerykańscy na praktykach w naszej szkole
 • zajęcia online z uczniami ze szkół z innych krajów,
 • wycieczki i wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej z krajami europejskimi   oraz w ramach realizacji projektów Erasmus.Specjalnie dla klasy dwujęzycznej został opracowany  autorski program nauczania języka angielskiego. W ramach zwiększonej ilości godzin języka angielskiego,  regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od preferencji uczniów. 

Jeżeli chcesz szlifować umiejętności konwersacyjne lub pragniesz sprawdzić swoje zdolności aktorskie, możesz wziąć udział w  zajęciach  pozalekcyjnych szkolnego teatru anglojęzycznego lub w zajęciach koła debatanckiego w j. angielskim. Nasz szkolny teatr anglojęzyczny to prawdziwy wulkan energii i pomysłów. Wystawił ostatnio musical “Hamilton” i rozpoczął prace nad musicalem “Mamma Mia”. Może i Ty się przyłączysz?

Dla prawdziwych “wymiataczy” proponujemy zajęcia kółek olimpijskich, przygotowujących do startu
w olimpiadzie z j. angielskiego i innych j. obcych.

  Uczestnicy debat w j. angielskim w Warszawie.

Uczniowie  klasy A biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej, np. coroczne Obchody Dnia Języków Obcych. Poniżej: Dzień Języków Obcych 2019

Z tej klasy najczęściej rekrutuje się Samorząd Szkolny. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność? Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…
Nie obawiaj się, jeżeli nie miałeś okazji do tej pory  uczestniczyć w podobnych wydarzeniach.  Ta klasa z pewnością Ci to umożliwi i odkryje Twój potencjał, którego może jeszcze nie znasz!

Czekamy na Ciebie!  Dołącz do klasy I A.

Klasa I a ( 2018-19) z Wychowawcą prof. M. Pudło podczas zabawy Otrzęsinowej.

Klasa I a (2021/2022) z Wychowawcą prof. Pawłem Zygarowiczem  podczas  Otrzęsin 2021.

 

Nie przegap swojej szansy!

Składanie wniosków do tej klasy trwa krócej! –
Od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Ponadto:

Kandydat do tej klasy musi napisać test kompetencji językowych ( wystarczy uzyskać z niego 30 % punktów). Test odbędzie się w budynku szkoły – 13 czerwca ( I termin)  lub 7 lipca ( II termin) 2022 r. o godz. 15.00. Trwa 60 minut. Obejmuje  wiadomości z j. angielskiego oraz zawiera podstawowe elementy gramatyki polskiej.

Jednak bez obaw! Test nie jest trudny. Jak dotąd wszyscy kandydaci dobrze sobie z nim poradzili. Na stronie internetowej szkoły  w zakładce rekrutacja/dokumenty publikujemy przykładowe testy wraz z odpowiedziami.B - KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

B – KLASA MATEMATYCZNO -FIZYCZNA
     

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. angielski, informatyka,chemia, geografia,biologia,wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny  oraz
do wyboru, jeden z przedmiotów: fizyka
lub chemia.

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka ale także przedmioty przyrodnicze ( które uczeń może poszerzać na fakultecie).

W klasie pierwszej odbywają się zajęcia uzupełniające z fizyki, na których Profesor uczy od początku, jak rozwiązywać zadania fizyki.

Od 2013 roku klasa jest objęta patronatem:
1. Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach tej współpracy:
– będziesz mógł uczestniczyć w organizowanych przez uczelnię dla zainteresowanych uczniów cyklicznych jagiellońskich warsztatach olimpijskich z matematyki i informatyki na terenie uczelni,
– będziesz mógł przygotowywać się do startu w olimpiadach z przedmiotów ścisłych  m. in. poprzez udział w kółkach olimpijskich oraz w obozach matematycznych z matematyki i  fizyki.
2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
W ramach patronatu możesz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.
3. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział w zajęciach „roku zerowego” AGH, z matematyki i chemii, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów! A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie może i Tobie się udać!

Nasi uczniowie na zajęciach na UJ w Krakowie

Laureaci Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego

Jeśli jednak nie marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i trzeciego przedmiotu wybranego przez Ciebie oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych.

Gwarantujemy najwyższą jakość!. Wejdź na stronę i zobacz wyniki matury na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:   http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza się spektrum kierunków studiów, które możesz wybrać w przyszłości i do których zostaniesz dobrze przygotowany.

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie.

Ponadto w klasie B proponujemy Ci zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność**, takie jak:
zajęcia laboratoryjne z fizyki  (w wymiarze 2 godz. w kl IV) oraz inne np.: programowanie lub grafika 3D –projektowanie i druk czy rysunek techniczny (w zależności od preferencji uczniów).

**Uwaga! Zajęcia rozwijające kreatywność są międzyoddziałowe ( tzn. możesz je sobie wybrać wg własnych zainteresowań, niezależnie od tego w jakiej jesteś klasie) i nie są obowiązkowe dla ucznia.

W tej klasie dajemy Ci możliwość:
– rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem świetnych pedagogów,
– udziału w kółkach olimpijskich i w obozach naukowych ( na miejscu w szkole i wyjazdowych)  przygotowujących do   Olimpiady Matematycznej ( tylko dla zainteresowanych uczniów)
– udziału w kółkach olimpijskich z fizyki, przygotowujących do startu w Olimpiadzie Fizycznej (  tylko dla
chętnych uczniów)
– wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ. ( tylko dla chętnych!).

A może zafascynuje Cię astronomia?

W szkole mamy pasjonatów tej dziedziny, którzy osiagają sukcesy w  Olimpiadzie Astronomicznej.Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

Klasa B podczas Otrzęsin.

Klasa I b (2021/2022) jako bohaterowie Shreka podczas Otrzęsin 2021 wraz z Wychowawcą prof. Maciejem Jagieło.

A na koniec dla żartu – krótki test dla Ciebie na spostrzegawczość. Co tu jest napisane?

Ciekawostka! Hasło zostało ułożone przez naszego ucznia Dominika Bysiewicza – speca od kostek Rubika ( w bardzo krótkim czasie, w czasie Otrzęsin).

Powodzenia! Czekamy na Ciebie!

C - KLASA POLITECHNICZNA

C – KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, j. angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
informatyka,
chemia, fizyka, geografia,biologia, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j.niemiecki,j.hiszpański oraz j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka,j. obcy nowożytny, oraz
do wyboru jeden z przedmiotów: fizyka, chemia lub geografia.

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również fascynują nauki ścisłe,w przyszłości jednak woleliby studiować kierunki związane z zastosowaniem w/w dziedzin (politechniczne) lub nie mają jeszcze do końca sprecyzowanych planów co do swojego dalszego kształcenia. 

Klasę C  polecamy szczególnie tym kandydatom, którzy jeszcze nie są do końca zdecydowani co do swojej dalszej drogi kształcenia. Klasa pierwsza daje im czas na podjęcie ostatecznej decyzji a nasi nauczyciele pomogą w jej podjęciu.

Jeżeli więc  lubisz matematykę i chcesz doskonale mówić po angielsku, ale potrzebujesz jeszcze czasu na wybór  dalszej drogi – wybierz klasę C.

Przyjęty obecnie system wyboru 3-go przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie tej klasy mogą wybrać dodatkowo fizykę, chemię lub np. geografię czy informatykę w zależności od upodobań i zdolności.
Dlatego absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (nauki ścisłe)
i politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, analityka gospodarcza, rachunkowość i controlling, międzynarodowe stosunki gospodarcze), a także medyczne: (np. biofizyka, biotechnologia, inżynieria medyczna, elektroradiologia) oraz informatyczne.

Edukacja na tym profilu umożliwi Ci:

 • solidne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz III przedmiotu rozszerzonego, wybranego przez Ciebie;
 • udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B, o ile będziesz zainteresowany;
 • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH, UJ, UR  i innych;
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki lub chemii, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych.Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy ( także z kl. C i F).
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych ( jak na kierunku matematyczno-fizycznym);
 • naukę języka angielskiego w systemie lektoratowym;

Gwarantujemy rzetelne i skuteczne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym! Wejdź na stronę i  zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Ponadto w  klasie C proponujemy uczniom zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność**, takie np. jak:  rysunek techniczny,  programowanie, warsztaty z robotyki lub grafiki 3D – projektowanie i druk (według preferencji uczniów).

Zajęcia z robotyki.

**Uwaga! Zajęcia rozwijające kreatywność są międzyoddziałowe ( tzn. możesz je sobie wybrać wg własnych zainteresowań, niezależnie od tego w jakiej jesteś klasie) i nie są obowiązkowe dla ucznia.

Jeżeli więc nauka przedmiotów ścisłych przychodzi Ci z łatwością i jest dla Ciebie inspirująca, koniecznie wybierz jedną z naszych klas ścisłych: C, B lub F.  W nowym systemie fakultatywnym każdy wybór daje Ci wiele możliwości dalszego rozwoju.Klasa I C (2020/2021) na zabawie Otrzęsinowej.

  Klasa I c ( 2021/2022) – jako 101 Dalmatyńczyków ( Otrzęsiny 2021)


                                                       Dołącz do politechnicznych!

D, E - KLASY PROMEDYCZNE

D,E – KLASY PROMEDYCZNE

Przedmioty rozszerzone bazowe:  biologia, chemia
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
j. angielski, matematyka, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru:  język niemiecki ( 2 grupy), język hiszpański

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka,biologia i chemia


Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.

Dodatkowo, ze względu na przyjęty obecnie system możesz wybrać realizowany od klasy drugiej trzeci przedmiot rozszerzony spośród takich, jak: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka, geografia, WOS, zatem sam masz możliwość zaprojektować sobie ścieżkę kształcenia według Twoich zainteresowań, potrzeb lub predyspozycji.

Jeśli więc zdecydujesz się na wybór klasy promedycznej w naszej szkole, możesz w przyszłości zostać studentem akademii medycznej na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna, kosmetologia, dietetyka lub uniwersytetów na kierunkach: biologia, chemia,itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego masz możliwość podjęcia z powodzeniem również studiów na kierunkach technicznych.

Na tych kierunkach rzetelnie i skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego, który sam sobie wybierzesz z oferty.

Gwarantujemy skuteczne i rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym, o czym świadczą dotychczasowe wyniki matur.
Wejdź na strone i sam zobacz: http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Ponadto w bloku klas D,E proponujemy Ci  zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność**, takie jak, np.: zajęcia laboratoryjne z chemii (2 godz. w kl IV) oraz np.  język angielski w medycynie, zajęcia laboratoryjno-terenowe z biologii , w zależności od preferencji uczniów.

**Uwaga! Zajęcia rozwijające kreatywność są międzyoddziałowe ( tzn. możesz je sobie wybrać wg własnych zainteresowań, niezależnie od tego w jakiej jesteś klasie) i nie są obowiązkowe dla ucznia.

    Do Twojej dyspozycji , jako ucznia jednej z tych klas pozostają w pełni wyposażone klasopracownie:
biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Zajęcia w laboratorium chemicznym. Zajęcia w laboratorium chemicznym.

Jako przyszły uczeń klasy  D lub E z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z KPU w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z matematyki i chemii, które dają możliwość lepszego przygotowania do matury (dla chętnych).
 • w zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala
 • w warsztatach maturalnych z biologii, chemii oraz z matematyki (dla tych, którzy wybiorą te przedmioty do matury) w klasie 4-tej.

Pokazy doświadczeń chemicznych wykonanych przez dr Zbigniewa Szydło w X  2019 r.

A jeśli  biologia lub chemia staną się Twoją pasją, proponujemy Ci zajęcia kół olimpijskich z biologii i chemii, które ułatwią Ci start w Olimpiadzie Chemicznej i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii oraz w rozmaitych konkursach chemicznych i biologicznych.
I d – jako Minionki na Otrzęsinach 2021


I e – w baśni o Królewnie Śnieżce ( Otrzęsiny 2021)

Jeśli więc tylko nie masz uczulenia na LATEX ( haha!) nie zastanawiaj się dłużej
i zostań kopernikańskim “promedem”.

F - KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

F – KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, j. angielski
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski,

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz
do wyboru jeden z przedmiotów: fizyka, chemia lub geografia

Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w systemie lektoratowym.

Do wyboru klasy F zachęcamy wszystkich tych Kandydatów, którzy  lubią przedmioty ścisłe i przyrodnicze, w szczególności matematykę, geografię i nauki o ziemi. Ze względu na przyjęty od roku 2019 system wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego, jest odpowiednia również dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów oraz zawody techniczne.  Znajdą tu miejsce również uczniowie wybierający się na studia techniczne!.

Na tym profilu przygotujemy Cię gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka  angielskiego  oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do matury rozszerzonej! Wejdź na stronę i zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury.

Jeśli wybierzesz tę klasę, profil ten zapewni Ci bardzo szerokie spektrum kierunków studiów, na które możesz w przyszłości aplikować: od kierunków ekonomicznych takich, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing ,analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze, poprzez kierunki bardziej techniczne tj. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii a także kierunki politechniczne ( jak w kl. B i C) m.in. budownictwo i architektura,  aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce itp.

Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.  

Jeśli lubisz matematykę i jesteś ciekawy świata to jest to odpowiednia klasa dla Ciebie.

Ponadto, w klasie F proponujemy Ci  zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność**, takie jak, np: rysunek techniczny przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców ( w ramach bardzo prężnie działającego tzw. szkolnego przedsiębiorstwa) lub j. angielski w biznesie, w zależności od preferencji  uczniów.

**Uwaga! Zajęcia rozwijające kreatywność są międzyoddziałowe ( tzn. możesz je sobie wybrać wg własnych zainteresowań, niezależnie od tego w jakiej jesteś klasie) i nie są obowiązkowe dla ucznia.

Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów ekonomicznych lub z zakresu obcych filologii. A może spełnią się Twoje marzenia o podróżach i zawodzie przewodnika?

Nasi uczniowie na wymianie w Niemczech.

A jeśli Twoją pasją stanie się geografia lub ekonomia, będziesz miał możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych na zajęciach koła olimpijskiego z  geografii czy ekonomii, które ułatwią Ci start
w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektów z kl. III F

Jeśli wybierzesz ten profil, będziesz również mógł  podobnie jak Twoi koledzy z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii  oraz startować w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH i uczestniczyć w zajęciach kół olimpijskich z innych przedmiotów ścisłych.
Atmosfera w klasie murowana. Zobacz sam…

Klasa I F zwyciężyła rywalizację w  Otrzęsinach 2018.

I f  – w świecie Myszki Miki ( Otrzęsiny 2021)

Znamy już  terminy rekrutacji do LO.
Są dostępne w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.

Przypominamy, że  w rekrutacji do klasy dwujęzycznej ( wybranej na którejkolwiek preferencji)  obowiązuje  test kompetencji językowych (  j. angielskiego z elementami gramatyki polskiej).  
Test ten u nas w szkole trwa 60 minut i trzeba go zaliczyć na minimum 30% ( tj. 15 pkt/50 pkt).

I termin testu kompetencji językowych –  13 czerwca 2022 , godz. 15.00 ( budynek szkoły)
II termin testu kompetencji językowych – 7 lipca 2022, godz. 15.00 (budynek szkoły)

Chcemy uspokoić wszystkich Kandydatów, że test ten nigdy nie był żadną barierą dla uczniów
i dotąd zaliczył go każdy Kandydat.
Poniżej prezentujemy dwa przykładowe testy próbne wraz z kluczem odpowiedzi:

próbny test kompetencji językowych – I

próbny test kompetencji językowych – II

KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI -I

KLUCZ PRÓBNEGO TESTU KOMPETENCJI – II

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą. 
Tel. 13 43 204 50,  p. Edyta Zając  lub wicedyrektor Ewa Jaklewicz, tel 887556678

Postaramy się udzielić Państwu wszelkich informacji i odpowiedzieć na każde pytanie.

 

Zapraszamy Kandydatów do Szkoły i ich Rodziców na

Dni Otwarte I LO* – 7,8 kwietnia 2022,
godz. 17.00
w budynku szkoły.
*Ze względów epidemicznych wcześniej ( od 10 marca) będą zapisy na stronie szkoły w specjalnym formularzu. Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Szukaj nas na facebooku I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą zamieszczane w zakładce
Rekrutacja/ Dokumenty.

 

                                                                             ******************************************************

 

Poniżej prezentujemy ubiegłoroczny film promocyjny pt. “Dzień Otwarty I LO 2021” , który mocno oddaje atmosferę szkoły i przybliża jej ofertę. Jedynie, podane daty i wymagane przedmioty oraz oferta drugich języków – nie są już aktualne! Zapraszamy do obejrzenia: