Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Drogi Kandydacie!

        Wychodząc naprzeciw wymogom współczesności oraz mając na uwadze Twój młody wiek i to, że być może nie masz  jeszcze sprecyzowanego planu na swoją przyszłość, przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesną ofertę edukacyjną.

TRZY  PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE  W KLASIE, W TYM JEDEN DO WYBORU PRZEZ KANDYDATA (OD KLASY II).

       Proponujemy Ci 6 profilowanych oddziałów klasowych, w których będziesz się uczyć dwóch, przypisanych do profilu przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej (nazywamy je bazowymi) , a od klasy II- giej rozpoczniesz naukę 3-go przedmiotu rozszerzonego, który wybierzesz spośród kilku, zaproponowanych dla danego profilu klasy. Tego ostatniego będziesz się uczyć w grupie międzyoddziałowej**.

Projektując ten system wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, takich jak np. wymagania rekrutacyjne na najbardziej popularne kierunki studiów, wybór przedmiotów do egzaminu maturalnego przez naszych trzecioklasistów oraz opinie i losy naszych absolwentów.
Oto  atuty tego systemu:

 • zwiększa on możliwość nauki przedmiotów rozszerzonych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami  i potrzebami,
 • poszerza kilkakrotnie gamę kierunków, które możesz w przyszłości studiować,
 • daje Ci czas na podjęcie ostatecznej decyzji co do Twojej naukowej przyszłości.

Ponadto w  klasach o pokrewnym kierunku proponujemy uczniom zajęcia warsztatowe, rozwijające  kreatywność, tematycznie związane z wybranym kierunkiem klasy. W opisie danej klasy będzie o nich mowa.

**Uwaga! Zaproponowane poniżej  grupy fakultatywne międzyklasowe z danego przedmiotu oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

A oto kierunki klas, które proponujemy naszym Kandydatom:

UWAGA! HUMANIŚCI I MIŁOŚNICY JĘZYKÓW OBCYCH!
MAMY DLA WAS  NIEZWYKLE ATRAKCYJNĄ PROPOZYCJĘ. JEST NIĄ:

A - KLASA DWUJĘZYCZNA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

A – KLASA DWUJĘZYCZNA  JĘZYKOWO-
HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe: j. polski, historia

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j.niemiecki, j. hiszpański,(o ile  jeden z tych języków zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym), matematyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

UWAGA! Język angielski w tej klasie jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony) w wymiarze 6 godz. tygodniowo w klasach od I do III i 5 godz. tygodniowo w klasie IV.

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, matematyka,j. obcy nowożytny oraz
do wyboru, jeden z trzech przedmiotów: j. obcy nowożytny drugi, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania, to niezwykle atrakcyjna propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów historii, przyszłych prawników jak
i miłośników języków obcych.

 Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, a językowcom zapewnimy perfekcyjne opanowanie j. angielskiego i możliwość rozszerzenia drugiego języka obcego (do wyboru: j. niemieckiego lub hiszpańskiego).

Absolwenci tej klasy wybierają najczęściej takie kierunki studiów jak : prawo,  administracja, historia, nauki społeczne a także filologie  w zakresie różnych języków (polonistyka, anglistyka i inne filologie obce), lingwistyka oraz takie, jak, m.in.: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo i wiele innych.

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna przygotuje Cię do egzaminu maturalnego  na poziomie rozszerzonym z historii, języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego
(wg wyboru), a także  języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony), co daje korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie.

Gwarantujemy świetne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym. Wejdź na stronę i sam zobacz:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/ 

Ponadto każdemu uczniowi w tej klasie proponujemy zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np: sztuka przemawiania i dyskusji, retoryka, które przygotowywałyby młodych ludzi do publicznych wystąpień lub warsztaty dziennikarsko-medialne (w zależności od preferencji klasy).

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy w szkole Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem KUL, w którym i Ty będziesz mógł wziąć udział.

Uczestnicy w trakcie Turnieju Debat Oksfordzkich

A jeśli będziesz zainteresowany, możesz uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych: kółkach olimpijskich z historii,WOS lub z j. polskiego. Możesz też rozwijać swoje talenty aktorskie w szkolnym teatrze
„Marysia”, a uzdolnienia dziennikarskie w prowadzeniu portalu społeczności kopernikańskiej  E – Kopernik.

Aktorzy teatru “Marysia” to uczniowie różnych klas, w tym także klasy A

Klasa A przygotuje Cię do startu w olimpiadach takich, jak: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Olimpiada Filozoficzna i Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

A może masz jakąś ciekawą historię rodzinną lub z rodzinnej miejscowości? Możesz o niej opowiedzieć, uczestnicząc w konkursach historycznych „Arsenał pamięci” oraz „Kamienie pamięci”, których główną ideą jest popularyzowanie historii i odnajdywanie bohaterów przeszłości w lokalnym środowisku. Ponadto,
w szkole prężnie działa Młodzieżowy Klub Historyczny im. Moczarskich. Może zostaniesz jego członkiem?

Nasi uczniowie – członkowie Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi : Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie oraz z innymi instytucjami jak Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie czy Biblioteka Wojewódzka w Krośnie. W ramach tej współpracy będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych z pracownikami w/w instytucji.

Uczniowie naszej szkoły – uczestnikami debaty niepodległościowej zorganizowanej przez IPN w Rzeszowie.

Uwaga!  Miłośnicy Języków obcych!   Klasa A ma dla Was coś wyjątkowego!
Dodatkowym, niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność. Daje  ona ogromne możliwości, które docenicie, jako przyszli lingwiści i językowcy.

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania dwóch przedmiotów w 4-letnim cyklu kształcenia z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia  oraz przedmiot dodatkowy o tematyce społecznej. Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  przedmiotu tylko w języku angielskim. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin (biologia), podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się na maturze ustnej. Świat nie ma już granic poza mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Oto jej największe zalety:

 • Dzięki zwiększonej liczbie godzin języka angielskiego perfekcyjnie przygotujemy Cię do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy Twoje kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli Ci pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie.
 • Ponadto proponujemy Ci w tej klasie:
  nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje),
  Na zajęciach z nativespeakerem
  unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne,
  Studenci amerykańscy na praktykach w naszej szkole
 • zajęcia online z uczniami ze szkół z innych krajów,
 • wycieczki i wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej z krajami europejskimi   oraz w ramach realizacji projektów Erasmus.Specjalnie dla klasy dwujęzycznej został opracowany  autorski program nauczania języka angielskiego. W ramach zwiększonej ilości godzin języka angielskiego,  regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od preferencji uczniów. 

Jeżeli chcesz szlifować umiejętności konwersacyjne lub pragniesz sprawdzić swoje zdolności aktorskie, możesz wziąć udział w  zajęciach  pozalekcyjnych szkolnego teatru anglojęzycznego lub w zajęciach koła debatanckiego w j. angielskim. Nasz szkolny teatr anglojęzyczny to prawdziwy wulkan energii i pomysłów. Wystawił ostatnio musical “Hamilton” i już przygotowuje następny. Może i Ty się przyłączysz?

Dla prawdziwych “wymiataczy” proponujemy zajęcia kółek olimpijskich, przygotowujących do startu
w olimpiadzie z j. angielskiego i innych j. obcych.

  Uczestnicy debat w j. angielskim w Warszawie.

Uczniowie  klasy A biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej, np. coroczne Obchody Dnia Języków Obcych. Poniżej: Dzień Języków Obcych 2019

Z tej klasy najczęściej rekrutuje się Samorząd Szkolny. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność? Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…
Nie obawiaj się, jeżeli nie miałeś okazji do tej pory  uczestniczyć w podobnych wydarzeniach.  Ta klasa z pewnością Ci to umożliwi i odkryje Twój potencjał, którego może jeszcze nie znasz!

Czekamy na Ciebie!  Dołącz do klasy I A.

Klasa I a ( 2018-19) z Wychowawcą prof. M. Pudło podczas zabawy Otrzęsinowej.

Uwaga!

Rekrutacja do klasy A – dwujęzycznej trwa krócej!
Należy złożyć wniosek w szkole

w terminie od 11 do 20 maja 2020 r.

Nie przegap swojej szansy!B - KLASA MATEAMTYCZNO-FIZYCZNA AKADEMICKA

B – KLASA MATEMATYCZNO -FIZYCZNA
     AKADEMICKA

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j.niemiecki (o ile ten język zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym)

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, fizyka

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka.

Od 2013 roku klasa jest objęta patronatem:
1. Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach tej współpracy:
– będziesz mógł uczestniczyć w organizowanych przez uczelnię dla zainteresowanych uczniów cyklicznych jagiellońskich warsztatach olimpijskich z matematyki i informatyki na terenie uczelni,

– będziesz mógł przygotowywać się do startu w olimpiadzie matematycznej m. in. poprzez udział w zajęciach z matematyki olimpijskiej z pracownikiem naukowym UJ, które odbywają się w naszej
szkole.
2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
W ramach patronatu możesz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.
3. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział w zajęciach „roku zerowego” AGH, z matematyki i chemii, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów! A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie może i Tobie się udać!

Nasi uczniowie na zajęciach na UJ w Krakowie

Laureaci Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego

Jeśli jednak nie marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i trzeciego przedmiotu wybranego przez Ciebie oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych.

Gwarantujemy najwyższą jakość!. Wejdź na stronę i zobacz wyniki matury na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:   http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza się spektrum kierunków studiów, które możesz wybrać w przyszłości i do których zostaniesz dobrze przygotowany.

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie.

Ponadto w klasie B proponujemy Ci zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak:
zajęcia laboratoryjne z fizyki  (w wymiarze 2 godz. w kl IV) oraz inne np.: programowanie lub grafika 3D –projektowanie i druk (w zależności od preferencji uczniów).

W tej klasie dajemy Ci możliwość:
– rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów,
– udziału w kółkach olimpijskich i w obozach naukowych przygotowujących do Olimpiady Matematycznej
(  dla zainteresowanych uczniów)
– udziału w kółkach olimpijskich z fizyki, przygotowujących do startu w Olimpiadzie Fizycznej (  dla
chętnych)
– wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ. ( tylko dla chętnych!).

A może i Ciebie zafascynuje astronomia?

W szkole funkcjonuje Kółko Pasjonatów Astronomii, które prowadzą uczniowie będący finalistami Olimpiady Astronomicznej. Z pewnością poznasz ich w czasie Dnia Otwartego.

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

Klasa B podczas Otrzęsin.

A na koniec dla żartu – krótki test dla Ciebie na spostrzegawczość. Co tu jest napisane?

Ciekawostka! Hasło zostało ułożone przez naszego ucznia – speca od kostek Rubika ( w bardzo krótkim czasie, w czasie Otrzęsin).

Powodzenia! Czekamy na Ciebie!

C - KLASA POLITECHNICZNA

C – KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, j. angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka,
wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki (o ile ten język zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym)

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki,j. francuski oraz j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka,j. obcy nowożytny, oraz fizyka lub chemia

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również fascynują nauki ścisłe,w przyszłości jednak woleliby studiować kierunki związane z zastosowaniem w/w dziedzin (politechniczne) lub nie mają jeszcze do końca sprecyzowanych planów co do swojego dalszego kształcenia. 

Przyjęty obecnie system wyboru III przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie tej klasy mogą wybrać dodatkowo fizykę, chemię lub np. geografię czy informatykę w zależności od upodobań i zdolności.
Dlatego absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (nauki ścisłe)
i politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, analityka gospodarcza, rachunkowość i controlling, międzynarodowe stosunki gospodarcze), a także medyczne: (np. biofizyka, biotechnologia, inżynieria medyczna, elektroradiologia) oraz informatyczne.

Edukacja na tym profilu umożliwi Ci:

 • solidne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz III przedmiotu rozszerzonego, wybranego przez Ciebie;
 • udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B, o ile będziesz zainteresowany;
 • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH, UJ, UR  i innych;
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki lub chemii, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych.Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy ( także z kl. C i F).
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych ( jak na kierunku matematyczno-fizycznym);
 • naukę języka angielskiego w systemie lektoratowym;

Gwarantujemy rzetelne i skuteczne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym! Wejdź na stronę i  zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Ponadto w  klasie C proponujemy uczniom zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie np. jak:  rysunek techniczny,  programowanie, warsztaty z robotyki lub grafiki 3D – projektowanie i druk (według preferencji uczniów).

Zajęcia z robotyki.
Jeżeli więc nauka przedmiotów ścisłych przychodzi Ci z łatwością i jest dla Ciebie inspirująca, koniecznie wybierz jedną z naszych klas ścisłych: C, B lub F.  W nowym systemie fakultatywnym każdy wybór daje Ci wiele możliwości dalszego rozwoju.Klasa C na zabawie otrzęsinowej.
                                                       Dołącz do politechnicznych!

D, E - KLASY PROMEDYCZNE

D,E – KLASY PROMEDYCZNE

Przedmioty rozszerzone bazowe:  biologia, chemia
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:  
j. angielski, matematyka, fizyka, geografia, informatyka,
wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki (o ile ten język zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym),

Drugi język obcy do wyboru:  język niemiecki, język francuski, język rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.

Dodatkowo, ze względu na przyjęty obecnie system możesz wybrać realizowany od klasy drugiej trzeci przedmiot rozszerzony spośród takich, jak: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka, geografi, WOS, zatem sam masz możliwość zaprojektować sobie ścieżkę kształcenia według Twoich zainteresowań, potrzeb lub predyspozycji.

Jeśli więc zdecydujesz się na wybór klasy promedycznej w naszej szkole, możesz w przyszłości zostać studentem akademii medycznej na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna, kosmetologia, dietetyka lub uniwersytetów na kierunkach: biologia, chemia,itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego masz możliwość podjęcia z powodzeniem również studiów na kierunkach technicznych.

Na tych kierunkach rzetelnie i skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego, który sam sobie wybierzesz z oferty.

Gwarantujemy skuteczne i rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym, o czym świadczą dotychczasowe wyniki matur.
Wejdź na strone i sam zobacz: http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/

Ponadto w bloku klas D,E proponujemy Ci  zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np.: zajęcia laboratoryjne z chemii (2 godz. w kl IV) oraz np.  język angielski w medycynie lub moduł psychologiczny, w zależności od preferencji uczniów.

    Do Twojej dyspozycji , jako ucznia jednej z tych klas pozostają w pełni wyposażone klasopracownie:
biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Zajęcia w laboratorium chemicznym. Zajęcia w laboratorium chemicznym.

Jako przyszły uczeń klasy  D lub E z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z PWSZ w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z matematyki i chemii, które dają możliwość lepszego przygotowania do matury (dla chętnych).
 • w zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala
 • w warsztatach maturalnych z biologii, chemii oraz z matematyki i fizyki (dla tych, którzy wybiorą te przedmioty do matury) w klasie 4-tej.

Pokazy doświadczeń chemicznych wykonanych przez dr Zbigniewa Szydło w X  2019 r.

A jeśli  biologia lub chemia staną się Twoją pasją, proponujemy Ci zajęcia kół olimpijskich z biologii i chemii, które ułatwią Ci start w Olimpiadzie Chemicznej i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii oraz w rozmaitych konkursach chemicznych i biologicznych.

Jeśli więc tylko nie masz uczulenia na LATEX ( haha!) nie zastanawiaj się dłużej
i zostań kopernikańskim “promedem”.

F - KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

F – KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, j. angielski
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j.
niemiecki, j. hiszpański  (o ile  jeden z tych języków zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym), biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz geografia lub chemia lub fizyka.

Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w systemie lektoratowym.

Do wyboru klasy F zachęcamy wszystkich tych Kandydatów, którzy  lubią przedmioty ścisłe i przyrodnicze, w szczególności matematykę, geografię i nauki o ziemi. Ze względu na przyjęty od roku 2019 system wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego, jest odpowiednia również dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów oraz zawody techniczne.  Znajdą tu miejsce również uczniowie wybierający się na studia techniczne!.

Na tym profilu przygotujemy Cię gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka  angielskiego ( nawet na poziomie dwujęzycznym) oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do matury rozszerzonej! Wejdź na stronę i zobacz wyniki matur w I LO:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury.

Jeśli wybierzesz tę klasę, profil ten zapewni Ci bardzo szerokie spektrum kierunków studiów, na które możesz w przyszłości aplikować: od kierunków ekonomicznych takich, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing ,analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze, poprzez kierunki bardziej techniczne tj. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii a także kierunki politechniczne ( jak w kl. B i C) m.in. budownictwo i architektura,  aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce itp.

Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.  

Jeśli lubisz matematykę i jesteś ciekawy świata to jest to odpowiednia klasa dla Ciebie.

Ponadto, w klasie F proponujemy Ci  zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np: rysunek techniczny przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców lub j. angielski w biznesie, w zależności od preferencji  uczniów

Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów ekonomicznych lub z zakresu obcych filologii. A może spełnią się Twoje marzenia o podróżach i zawodzie przewodnika?

Nasi uczniowie na wymianie w Niemczech.

A jeśli Twoją pasją stanie się geografia lub ekonomia, będziesz miał możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych na zajęciach koła olimpijskiego z  geografii czy ekonomii, które ułatwią Ci start
w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektów z kl. III F

Jeśli wybierzesz ten profil, będziesz również mógł  podobnie jak Twoi koledzy z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii  oraz startować w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH i uczestniczyć w zajęciach kół olimpijskich z innych przedmiotów ścisłych.
Atmosfera w klasie murowana. Zobacz sam…

Klasa I F zwyciężyła rywalizację w tegorocznej edycji Otrzęsin.

Oto najważniejsze terminy wiązane z rekrutacją główną:

Składanie wniosków do klasy dwujęzycznej (klasa A językowo-humanistyczna)  trwa krócej , niż do oddziałów ogólnodostępnych :
od  11 maja do 20 maja 2020 r  do godz. 15.00.

Termin ten obowiązuje także wtedy, gdy klasę dwujęzyczną Kandydat wybierze na dalszej preferencji.

Przypominamy, że  w rekrutacji do klasy dwujęzycznej ( wybranej na którejkolwiek preferencji)  obowiązuje  test kompetencji językowych ( z j. angielskiego).  
Test ten u nas w szkole trwa 60 minut i trzeba go zaliczyć na minimum 30% ( tj. 15 pkt/50 pkt).

I termin ( główny) testu:   29 maja 2020 ( piątek),   godz. 15.00,  DSG

II termin*: 15 czerwca 2020 ( poniedz.),  godz. 15.00 ,    DSG

(*)  dotyczy  kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli  uczestniczyć
w pierwszym terminie.

Ogłoszenie wyników:  10 czerwca 2020/  II termin* : 19 czerwca 2020.

Chcemy uspokoić wszystkich Kandydatów, że test ten nigdy nie był żadną barierą dla uczniów
i dotąd zaliczył go każdy Kandydat.
Wkrótce udostępnimy kilka przykładowych testów próbnych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składanie wniosków  o przyjęcie do klas ogólnodostępnych :
od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą. 
Tel. 13 43 204 50,  p. E. Zając  lub wicedyrektor Ewa Jaklewicz, tel 887556678

Postaramy się udzielić Państwu wszelkich informacji i odpowiedzieć na każde pytanie.

Z przykrością informujemy naszych Kandydatów oraz ich Rodziców, że planowany na dzień 27 marca 2020 r Dzień Otwarty Szkoły, ze względu na zagrożenie epidemiczne, został odwołany.

Dalsze szczegółowe informacje będziemy umieszczać na tej stronie. Prosimy o jej śledzenie.  Dziękujemy.