Oferta edukacyjna 2019/2020 dla Ósmoklasistów

Drogi Ósmoklasisto!

        Wychodząc naprzeciw wymogom współczesności oraz mając na uwadze Twój młody wiek i to, że być może nie masz  jeszcze sprecyzowanego planu na swoją przyszłość, przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesną ofertę edukacyjną.

TRZY  PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE  W KLASIE, W TYM JEDEN DO WYBORU PRZEZ KANDYDATA (OD KLASY II).

       Proponujemy Ci 7 profilowanych oddziałów klasowych, w których będziesz się uczyć dwóch, przypisanych do profilu przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od klasy pierwszej (nazywamy je bazowymi) , a od klasy II- giej rozpoczniesz naukę 3-go przedmiotu rozszerzonego, który wybierzesz spośród kilku, zaproponowanych dla danego profilu klasy. Tego ostatniego będziesz się uczyć w grupie międzyoddziałowej**.

Projektując ten system wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, takich jak np. wymagania rekrutacyjne na najbardziej popularne kierunki studiów, wybór przedmiotów do egzaminu maturalnego przez naszych trzecioklasistów oraz opinie i losy naszych absolwentów.
Oto  atuty tego systemu:

 • zwiększa on możliwość nauki przedmiotów rozszerzonych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami  i potrzebami,
 • poszerza kilkakrotnie gamę kierunków, które możesz w przyszłości studiować,
 • daje Ci czas na podjęcie ostatecznej decyzji co do Twojej naukowej przyszłości.

Ponadto w  klasach o pokrewnym kierunku proponujemy uczniom zajęcia warsztatowe, rozwijające  kreatywność, tematycznie związane z wybranym kierunkiem klasy.
Każdy z uczniów będzie mógł wybrać dwa spośród  zaproponowanych. W opisie danej klasy będzie o nich mowa.
**Uwaga! Zaproponowane poniżej  grupy fakultatywne międzyklasowe z danego przedmiotu oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

A oto kierunki klas, które proponujemy naszym Kandydatom:

A - KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNICZA

A – KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNICZA

Przedmioty rozszerzone bazowe: historia i wiedza o społeczeństwie

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, matematyka,j. obcy nowożytny oraz
historia lub wiedza o społeczeństwie.

Kierunek ten adresujemy do uczniów o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, którzy chcą rozwijać swoje pasje twórcze, są kreatywni i nie boją się wyzwań.
Jeśli masz duszę humanisty, pragniesz realizować talenty artystyczne, doszlifować warsztat literacki, pogłębić wiedzę z historii, nauk społecznych, literatury, sztuki i wiążesz swoją przyszłość z pracą prawnika, dziennikarza, specjalisty od public relations lub psychologa, powinieneś wybrać ten profil klasy.

Absolwenci tej klasy wybierają najczęściej takie kierunki studiów jak : prawo,
prawo i administracja, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filozofia, dziennikarstwo, europeistyka, kulturoznawstwo, studia filologiczne.

Klasa humanistyczno – prawnicza przygotuje Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i z trzeciego wybranego przez Ciebie przedmiotu.

Ponadto proponujemy Ci w tej klasie zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np: sztuka przemawiania i dyskusji, warsztaty dziennikarsko-medialne, warsztaty z psychologii „Poznaj siebie” oraz warsztaty multimedialne z grafiki artystycznej.Będziesz mógł sobie wybrać dwa zajęcia spośród zaproponowanych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy w szkole Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem KUL, w którym i Ty będziesz mógł wziąć udział.

Uczestnicy w trakcie Turnieju Debat Oksfordzkich

A jeśli będziesz zainteresowany, możesz wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych: kółkach olimpijskich z historii lub WOS i warsztatach maturalnych. Możesz rozwijać swoje talenty aktorskie w szkolnym teatrze „ Marysia”, a uzdolnienia dziennikarskie w prowadzeniu portalu społeczności kopernikańskiej
E – Kopernik oraz redagowaniu gazety szkolnej „ Ad Rem”
.

Aktorzy teatru “Marysia” to uczniowie różnych klas, w tym także klasy A

Klasa o kierunku humanistyczno – prawniczym przygotuje Cię do startu w olimpiadach takich, jak: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

A może masz jakąś ciekawą historię rodzinną lub z rodzinnej miejscowości? Możesz o niej opowiedzieć, uczestnicząc w konkursach historycznych „Arsenał pamięci” oraz „Kamienie pamięci”, których główną ideą jest popularyzowanie historii i odnajdywanie bohaterów przeszłości w lokalnym środowisku.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi : Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie oraz z innymi instytucjami jak Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie czy Biblioteka Wojewódzka w Krośnie. W ramach tej współpracy będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych z pracownikami w/w instytucji.

Uczniowie naszej szkoły – uczestnikami debaty niepodległościowej zorganizowanej przez IPN w Rzeszowie

Nasi uczniowie – członkowie Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.
Uczniowie tej klasy biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność? Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…
Czekamy na Ciebie!

Klasa I a ( 2018-19) z Wychowawcą prof. M. Pudło podczas zabawy Otrzęsinowej.

B - KLASA MATEAMTYCZNO-FIZYCZNA AKADEMICKA

B – KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA AKADEMICKA

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, fizyka

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. angielski, chemia, biologia, geografia, informatyka, j. polski, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański oraz j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, fizyka

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka.

Od 2013 roku klasa jest objęta patronatem:
1. Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach tej współpracy:
– będziesz mógł uczestniczyć w organizowanych przez uczelnię dla zainteresowanych uczniów cyklicznych jagiellońskich warsztatach olimpijskich z matematyki i informatyki na terenie uczelni,

– będziesz mógł przygotowywać się do startu w olimpiadzie matematycznej m. in. poprzez udział w zajęciach z matematyki olimpijskiej z pracownikiem naukowym UJ, które odbywają się w naszej
szkole.
2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
W ramach patronatu możesz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.
3. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział w zajęciach „roku zerowego” AGH, z matematyki i chemii, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów! A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie może i Tobie się udać!

Nasi uczniowie na zajęciach na UJ w Krakowie

Jeśli jednak nie marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i trzeciego przedmiotu wybranego przez Ciebie oraz do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach technicznych.

Dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza sie spektrum kierunków studiów, które możesz wybrać w przyszłości i do których zostaniesz dobrze przygotowany. Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie.

Ponadto w bloku klas B, C, F proponujemy Ci zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak,np: programowanie, warsztaty z robotyki, grafika 3D –projektowanie i druk, rysunek techniczny oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców i j. angielski w biznesie. Będziesz mógł sobie wybrać dwa zajęcia spośród zaproponowanych.

W tej klasie dajemy Ci możliwość:
– rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów,
– udziału w kółkach olimpijskich i w obozach naukowych przygotowujących do Olimpiady Matematycznej
( tylko dla zainteresowanych uczniów)
– udziału w kółkach olimpijskich z fizyki, przygotowujących do startu w Olimpiadzie Fizycznej ( tylko dla
chętnych)
– wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ. ( tylko dla chętnych!).

A może i Ciebie zafascynuje astronomia?

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

Klasa B podczas Otrzęsin.

A na koniec dla żartu – krótki test dla Ciebie na spostrzegawczość. Co tu jest napisane?

Ciekawostka! Hasło zostało ułożone przez naszego ucznia – speca od kostek Rubika ( w bardzo krótkim czasie, w czasie Otrzęsin).

Powodzenia! Czekamy na Ciebie!

C - KLASA POLITECHNICZNA

C – KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, j. angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka,j. polski,wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki,j. hiszpański oraz j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka,j. obcy nowożytny, oraz fizyka lub chemia

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również (podobnie jak Kandydatów do kl. B) fascynują nauki ścisłe, w przyszłości jednak woleliby studiować kierunki związane z zastosowaniem w/w dziedzin (politechniczne) lub nie mają jeszcze do końca sprecyzowanych planów co do swojego dalszego kształcenia.

Przyjęty obecnie system wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Będąc w tej klasie możesz wybrać dodatkowo fizykę lub chemię lub np. geografię czy informatykę w zależności od Twoich upodobań i zdolności.

Dlatego po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł  podjąć studia: politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja itp), uniwersyteckie ( nauki ścisłe) ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, analityka gospodarcza, rachunkowość i controlling, międzynarodowe stosunki gospodarcze) a także medyczne: (np. biofizyka, biotechnologia, inżynieria medyczna, elektroradiologia) oraz informatyczne.

Edukacja na tym profilu umożliwi Ci :

 • bardzo solidne i skuteczne przygotowanie się do egzaminu maturalnego z matematyki, języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,a nawet dwujęzycznym oraz z trzeciego przedmiotu rozszerzonego, wybranego przez Ciebie.
 • udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B, o ile będziesz zainteresowany
 • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH, UJ i PWSZ,
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki lub chemii, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tych przedmiotów  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych.Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii lub geografii i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy ( także z kl. C i F).
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych ( jak na kierunku matematyczno-fizycznym)
 • naukę języka angielskiego w systemie lektoratowym.

Ponadto w bloku klas B, C, F proponujemy Ci zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak,np:  programowanie, warsztaty z robotyki, grafika 3D –projektowanie i druk, rysunek techniczny oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców i j. angielski w biznesie. Będziesz mógł sobie wybrać dwa zajęcia spośród zaproponowanych.

Zajęcia z robotyki.
Jeżeli więc nauka przedmiotów ścisłych przychodzi Ci z łatwością i jest dla Ciebie inspirująca, koniecznie wybierz jedną z naszych klas ścisłych: C, B lub F.  W nowym systemie fakultatywnym każdy wybór daje Ci wiele możliwości dalszego rozwoju.Klasa C na zabawie otrzęsinowej.
                                                                    Dołącz do politechnicznych!

D, E - KLASY PROMEDYCZNE

D,E – KLASY PROMEDYCZNE

Przedmioty rozszerzone bazowe:  biologia, chemia
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: matematyka,  fizyka, j. angielski, geografia, j. polski,
wiedza o społeczeństwie, , informatyka.

Drugi język obcy do wyboru:  język niemiecki, język francuski, język rosyjski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.

Dodatkowo, ze względu na przyjęty obecnie system możesz wybrać realizowany od klasy drugiej trzeci przedmiot rozszerzony spośród takich, jak: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka, geografia, język polski, WOS, zatem sam masz możliwość zaprojektować sobie ścieżkę kształcenia według Twoich zainteresowań, potrzeb lub predyspozycji.

Jeśli więc zdecydujesz się na wybór klasy promedycznej w naszej szkole, możesz w przyszłości zostać studentem akademii medycznej na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna, kosmetologia, dietetyka lub uniwersytetów na kierunkach: biologia, chemia,itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego masz możliwość podjęcia z powodzeniem również studiów na kierunkach technicznych.

Na tych kierunkach rzetelnie i skutecznie przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego, który sam sobie wybierzesz z oferty.

Ponadto w bloku klas D,E proponujemy Ci  zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np.: zajęcia laboratoryjne „Świat chemii”, Łacina i angielski- nazewnictwo medyczne, moduł psychologiczny „Poznaj siebie” lub matematyka w przyrodzie. Będziesz mógł sobie wybrać dwa zajęcia spośród zaproponowanych.

    Do Twojej dyspozycji , jako ucznia jednej z tych klas pozostają w pełni wyposażone klasopracownie:
biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Zajęcia w laboratorium chemicznym. Zajęcia w laboratorium chemicznym.

Jako przyszły uczeń klasy  D lub E z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z PWSZ w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z matematyki i chemii, które dają możliwość lepszego przygotowania do matury (dla chętnych).
 • w zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala
 • w warsztatach maturalnych z biologii, chemii oraz z matematyki i fizyki (dla tych, którzy wybiorą te przedmioty do matury) w klasie 4-tej.

Pokazy doświadczeń chemicznych wykonanych przez dr Zbigniewa Szydło

A jeśli  biologia lub chemia staną się Twoją pasją, proponujemy Ci zajęcia kół olimpijskich z biologii i chemii, które ułatwią Ci start w Olimpiadzie Chemicznej i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii oraz w rozmaitych konkursach chemicznych i biologicznych.

Jeśli więc tylko nie masz uczulenia na LATEX ( haha!) nie zastanawiaj się dłużej i zostań kopernikańskim “promedem”.

F - KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

F – KLASA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe: matematyka, j. angielski
Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej) : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:  geografia,chemia, fizyka,biologia, informatyka, j. polski, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny oraz geografia lub chemia lub fizyka.

Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w systemie lektoratowym.

Do wyboru klasy F zachęcamy wszystkich tych Kandydatów, którzy  lubią przedmioty ścisłe i przyrodnicze, w szczególności matematykę, geografię i nauki o ziemi. Ze względu na przyjęty od tego roku system wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego, jest odpowiednia również dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów oraz zawody techniczne.

Na tym profilu przygotujemy Cię gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka  angielskiego ( nawet na poziomie dwujęzycznym) oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego.

Jeśli wybierzesz tę klasę, profil ten zapewni Ci bardzo szerokie spektrum kierunków studiów, na które możesz w przyszłości aplikować: od kierunków ekonomicznych takich, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing ,analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze, poprzez kierunki bardziej techniczne tj. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii a także kierunki politechniczne ( jak w kl. B i C) m.in. budownictwo i architektura,  aż po kierunki niestandardowe, jak np. meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce itp.

Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.  

Jeśli lubisz matematykę i jesteś ciekawy świata to jest to odpowiednia klasa dla Ciebie.

Ponadto, w bloku klas B, C, F proponujemy Ci  zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np: programowanie, warsztaty z robotyki, grafika 3D –projektowanie i druk, rysunek techniczny- przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców i j. angielski w biznesie. Będziesz mógł sobie wybrać dwa zajęcia spośród zaproponowanych.

Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów ekonomicznych lub z zakresu obcych filologii. A może spełnią się Twoje marzenia o podróżach i zawodzie przewodnika?

Nasi uczniowie na wymianie w Niemczech.

A jeśli Twoją pasją stanie się geografia lub ekonomia, będziesz miał możliwość realizacji swoich zainteresowań naukowych na zajęciach koła olimpijskiego z  geografii czy ekonomii, które ułatwią Ci start w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości.

Jeśli wybierzesz ten profil, będziesz również mógł  podobnie jak Twoi koledzy z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii  oraz startować w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH i uczestniczyć w zajęciach kół olimpijskich z innych przedmiotów ścisłych.
Atmosfera w klasie murowana. Zobacz sam…

Klasa I F zwyciężyła rywalizację w tegorocznej edycji Otrzęsin.

UWAGA! HUMANIŚCI I MIŁOŚNICY JĘZYKÓW OBCYCH!
MAMY DLA WAS  NIEZWYKLE ATRAKCYJNĄ PROPOZYCJĘ. JEST NIĄ:

G - KLASA DWUJĘZYCZNA LINGWISTYCZNO-MEDIALNA

KLASA DWUJĘZYCZNA LINGWISTYCZNO-MEDIALNA G

Przedmioty rozszerzone bazowe j. polski oraz do wyboru:j. niemiecki lub j. hiszpański

Język angielski w tej klasie jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż rozszerzony).

Trzeci przedmiot rozszerzony (od kl. II –giej)* : jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.
*uczeń klasy G nie musi wybierać trzeciego przedmiotu rozszerzonego

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny,
oraz historia lub wiedza o społeczeństwie lub drugi j. obcy nowożytny.

Klasa dwujęzyczna  to wspaniała propozycja dla uczniów, którzy chcieliby rozwijać swoje talenty językowe i wiążą swoją przyszłość z perfekcyjnym posługiwaniem się dwoma językami obcymi.

W tej klasie przygotujemy Cię bardzo solidnie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego ( na poziomie dwujęzycznym) oraz  na poziomie rozszerzonym z języka polskiego oraz języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Dodatkowo, jeśli wybierzesz jeszcze jeden przedmiot rozszerzony* (wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, biologia, chemia, informatyka lub geografia), będziesz mógł zdawać go z powodzeniem na maturze na poziomie rozszerzonym.

Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł podjąć studia filologiczne w zakresie różnych języków obcych oraz na takich kierunkach jak: dziennikarstwo,  stosunki międzynarodowe, europeistyka i kulturoznawstwo, polonistyka lub edytorstwo. Dodatkowo ewentualny wybór 3-go przedmiotu rozszerzonego  powiększa spektrum dostępnych dla Ciebie kierunków studiów m.in. o  prawo, psychologię oraz kierunki ekonomiczne.

Ponadto proponujemy Ci w tej klasie zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie jak, np: sztuka przemawiania i dyskusji, warsztaty dziennikarsko-medialne, warsztaty z psychologii „Poznaj siebie” oraz warsztaty multimedialne z grafiki artystycznej. Będziesz mógł sobie wybrać dwa zajęcia spośród zaproponowanych.

Największym atutem tej klasy jest język angielski nauczany dwujęzycznie. W klasach I – III to 6 godzin tygodniowo,w kl. IV – 5 godzin tygodniowo. Zapewnimy Ci   znakomite przygotowanie do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Na czym polega dwujęzyczność w praktyce szkolnej?

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania jednego przedmiotu (w całym 4-letnim cyklu kształcenia tylko dwóch) z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia (w kl. I) oraz przedmiot uzupełniający o tematyce społecznej (w kl. II). Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  biologii po angielsku. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin, podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Angielski stanowi, więc element i narzędzie a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się również na maturze ustnej.  Dzięki zwiększonej ilości godzin języka angielskiego tygodniowo perfekcyjnie przygotujemy Cię do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy Twoje kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli Ci pozbyć się ewentualnych kompleksów i zbuduje pewność siebie.

Jako przyszły uczeń klasy G z pewnością będziesz uczestniczyć:

 • dodatkowych lekcjach z native speakerem.
 • w lekcjach prowadzonych przez studentów ze Uniwersytetu Stanowego Iowa z USA, z którym nasza szkoła współpracuje już od 2013 r. W ramach tej współpracy studenci amerykańscy odbywają co roku w naszej szkole dwumiesięczne praktyki pedagogiczne.
 • w zajęciach on-line z uczniami ze szkół z innych krajów,
 • w wyjazdach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej z Niemcami oraz w ramach realizacji projektów Erasmus.

Zajęcia z native speakerem.
Specjalnie dla klasy dwujęzycznej został opracowany  autorski program nauczania języka angielskiego. W ramach zwiększonej ilości godzin języka angielskiego,  regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od preferencji uczniów. Studenci amerykańscy na praktykach w naszej szkole

A jeśli będziesz szczególnie zainteresowany, możesz wziąć udział  w  zajęciach kółek olimpijskich, które ułatwią Ci  start w olimpiadach językowych.  Możesz  również rozwijać swoje  talenty  aktorskie  w  szkolnym  teatrze  „Marysia”, lub w szkolnym teatrze anglojęzycznym, a  uzdolnienia  dziennikarskie możesz szlifować,  pracując w  redakcji  portalu  społeczności  kopernikańskiej E – Kopernik  lub w redakcji  gazety szkolnej „Ad Rem”.

Uczniowie klasy dwujęzycznej zapraszają na spektakl w j. angielskim “Opowieść Wigilijna” K. Dickensa.

Jeśli chcesz swoją przyszłość wiązać z nauką języków obcych, klasa dwujęzyczna G jest gwarantem jakości i właściwego poziomu nauczania, a atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych organizowanych przez m.in.  uczniów tej klasy (np. Europejski Dzień Języków Obcych) zapewni Ci niezapomniane wrażenia.

Belgijka podczas Dnia Języków Obcych.

Podejmij właściwą decyzję i dołącz do naszych poliglotów!

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI

— Jeżeli wybierzesz klasę dwujęzyczną G na którejkolwiek preferencji, pamiętaj, że musisz złożyć wniosek do szkoły  w terminie  od 29 kwietnia do 15 maja 2019 r.!!!
Rekrutacja do klas dwujęzycznych trwa krócej niż do oddziałów ogólnodostępnych. Nie przegap swojej szansy!

—  Kandydat do klasy dwujęzycznej( na którejkolwiek preferencji) jest ustawowo zobowiązany do zaliczenia testu kompetencji językowych. W naszej szkole test składa się w pierwszej części z gramatyki polskiej, a w drugiej dotyczy języka angielskiego. Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30 %. Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia! Dokładne informacje oraz przykładowe testy są zamieszczone na na stronie naszej szkoły lo1krosno.info.pl w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.  Test odbędzie się w terminie głównym 22 maja 2019 r. o godz. 15.00. 
Przewidujemy również termin dodatkowy ( w razie przypadków losowych) –  27 maja 2019 r.o godz. 15.00.  (Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne do szkoły).

Harmonogram rekrutacji, ważne terminy i inne informacje związane z rekrutacją będą na bieżąco umieszczane w zakładce Rekrutacja/ Dokumenty.