Oferta edukacyjna 2019/2020 dla Gimnazjalistów

Drogi Gimnazjalisto!

Korzystając z bogatego doświadczenia edukacyjnego I LO, mając na uwadze troskę o  właściwy kierunek i poziom nauczania  przygotowaliśmy dla Ciebie już sprawdzoną, ale ciągle  atrakcyjną ofertę edukacyjną z pewną modyfikacją dotyczącą klas pro-medycznych.

Uwaga!
* Zaproponowane grupy drugiego  języka obcego mogą powstać tylko w przypadku odpowiedniej (określonej w wytycznych do     arkusza organizacyjnego) liczby zgłoszonych uczniów

Proponujemy Ci zatem sześć następujących oddziałów. Są to:

A - KLASA DWUJĘZYCZNA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

KLASA DWUJĘZYCZNA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA  A
z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

 

Przedmioty rozszerzone: j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Język angielski jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż rozszerzony) w wymiarze 6 godzin tygodniowo przez trzy lata.

Drugi język obcy do wyboru*: j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski!
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, matematyka,j. obcy nowożytny oraz
historia lub wiedza o społeczeństwie

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i języka angielskiego.
Ta klasa daje również możliwość (nie konieczność!) zdawania matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co daje korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na niektóre renomowane uczelnie.

Klasa A to absolutnie fantastyczna propozycja dla wszystkich humanistów,pasjonatów historii, przyszłych prawników, dziennikarzy i miłośników języków obcych!

Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, którego fundamentem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwową  Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie oraz współpraca z takimi instytucjami jak Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie oraz Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

W  ramach  tej  współpracy  będziesz uczestniczyć w  wykładach  i  warsztatach  naukowych, lekcjach  muzealnych,  rozprawach  sądowych  oraz  w  spotkaniach  tematycznych  z pracownikami  w/w instytucji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy w szkole Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem KUL, w którym i Ty będziesz mógł wziąć udział.

Nasi uczniowie na Turnieju Debat Oksfordzkich

A jeśli będziesz zainteresowany, możesz wziąć udział  w  zajęciach  pozalekcyjnych: kółkach olimpijskich z historii lub WOS i warsztatach  maturalnych. Możesz  rozwijać swoje  talenty  aktorskie  w  szkolnym  teatrze  „ Marysia”, a  uzdolnienia  dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej  E – Kopernik  oraz  redagowaniu  gazety szkolnej „ Ad Rem”.

Klasa A  przygotuje Cię  do  startu  w  olimpiadach  takich, jak:  Olimpiada  Historyczna, Olimpiada  Wiedzy  o  Polsce  i  Świecie  Współczesnym, Olimpiada  Wiedzy  o  Państwie  i  Prawie, Olimpiada  Wiedzy  o  III  RP, Olimpiada  Wiedzy  o  Mediach,  Olimpiada  Wiedzy  o  Społeczeństwie, Olimpiada „Losy  Żołnierza  i  Dzieje  Oręża  Polskiego”, Olimpiada  Literatury  i  Języka  Polskiego oraz Olimpiada J. Angielskiego.

Dodatkowym niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność. Daje nam ona ogromne możliwości, które docenią miłośnicy języków obcych, przyszli lingwiści i językowcy.
Oto jej największe zalety. Dzięki zwiększonej ilości godzin języka angielskiego ( do 6-ściu godzin tygodniowo) perfekcyjnie przygotujemy Cię do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy Twoje kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli Ci pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie. Ponadto proponujemy Ci w tej klasie:
nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje),
unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają
  w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne,
zajęcia on-line z uczniami ze szkół z innych krajów,
autorski program nauczania języka angielskiego,(w ramach zwiększonej ilości godzin języka angielskiego, regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od  preferencji uczniów. 

Studenci amerykańscy na praktykach w naszej szkole.

Na czym w praktyce szkolnej polega dwujęzyczność?

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania jednego przedmiotu (w całym 3-letnim cyklu kształcenia tylko dwóch) z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia (w kl. I) oraz przedmiot uzupełniający o tematyce społecznej (w kl. II). Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  biologii po angielsku. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin, podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Angielski stanowi, więc element i narzędzie a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

Gdzie na studia?

Jako absolwent klasy A możesz w przyszłości studiować prawo,  administrację, historię, a także filologie w zakresie różnych języków (polonistykę, anglistykę i inne filologie obce), lingwistykę oraz na takich kierunkach jak:  stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo.
Uczniowie tej klasy biorą udział w organizacji wielu szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności kopernikańskiej. Może i Tobie przypadnie w udziale zaangażować się w tę inspirującą i ważną działalność?  Może Twoje pomysły kiedyś wcielimy w życie…
Czekamy na Ciebie!

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI

— Jeżeli wybierzesz klasę dwujęzyczną A na którejkolwiek preferencji, pamiętaj, że musisz złożyć wniosek do szkoły  w terminie  od 29 kwietnia do 15 maja 2019 r.!!!
Rekrutacja do klas dwujęzycznych trwa krócej niż do oddziałów ogólnodostępnych. Nie przegap swojej szansy!

—  Kandydat do klasy dwujęzycznej( na którejkolwiek preferencji) jest ustawowo zobowiązany do zaliczenia testu kompetencji językowych. W naszej szkole test składa się w pierwszej części z gramatyki polskiej, a w drugiej dotyczy języka angielskiego. Trwa 45 minut i wystarczy zaliczyć go na 30 %. Uspokajamy, że jak dotąd nie był on barierą dla żadnego ucznia! Dokładne informacje oraz przykładowe testy są zamieszczone na na stronie naszej szkoły lo1krosno.info.pl w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.  Test odbędzie się w terminie głównym 22 maja 2019 r. o godz. 15.00. 
Przewidujemy również termin dodatkowy ( w razie przypadków losowych) –  27 maja 2019 r.o godz. 15.00.  (Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne do szkoły).

B - KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA AKADEMICKA

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA AKADEMICKA  B

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Drugi język obcy do wyboru*: j. niemiecki, j. hiszpański oraz  j.rosyjski.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka,j. obcy nowożytny,fizyka

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia lub informatyka.

Od 2013 roku klasa jest objęta patronatem:
1. Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach tej  współpracy:
   –  będziesz mógł uczestniczyć w  organizowanych przez uczelnię dla zainteresowanych uczniów cyklicznych  jagiellońskich warsztatach olimpijskich z matematyki i informatyki na terenie uczelni,

    –  będziesz mógł  przygotowywać się do startu w  olimpiadzie matematycznej m. in. poprzez udział w zajęciach z matematyki olimpijskiej z pracownikiem naukowym UJ,  które odbywają się w naszej
szkole.
2. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
    W ramach patronatu możesz uczestniczyć w  zajęciach laboratoryjnych z fizyki, które uczelnia prowadzi w swoich pracowniach dla naszych uczniów.
3. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
        W ramach tego porozumienia będziesz mógł wziąć udział  w zajęciach  „roku zerowego” AGH, z matematyki, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tego przedmiotu  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki lub fizyki i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie może i Tobie się udać!

Na zajęciach Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich na UJ w Krakowie

Jeśli jednak nie  marzysz o karierze olimpijczyka, ale kochasz matematykę i/lub fizykę i chcesz zdobyć solidne podstawy, to z pewnością edukacja w tej klasie spełni Twoje oczekiwania i przygotuje Cię skutecznie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego (j.ang. nawet na poziomie dwujęzycznym) oraz do podjęcia studiów  na wszystkich kierunkach technicznych.

Gdzie na studia?

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, ale jest jeszcze wiele innych nowoczesnych kierunków w ofercie.

W tej klasie dajemy Ci możliwość:
– rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów,
– udziału  w kółkach olimpijskich i w obozach naukowych przygotowujących do Olimpiady Matematycznej
( tylko dla zainteresowanych uczniów)
– udziału w kółkach olimpijskich z fizyki, przygotowujących do startu w Olimpiadzie Fizycznej ( tylko dla
chętnych)
– wzięcia udziału w takich olimpiadach i konkursach jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki oraz informatyki, Konkurs Matematyczny im. Prof. Jana Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Jagielloński Turniej Matematyczny , Międzynarodowy Konkurs Matematyczny NABOJ. ( tylko dla chętnych!).

Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie. Postaw na JAKOŚĆ i dołącz do naszej braci!

C - KLASA POLITECHNICZNA

KLASA POLITECHNICZNA  C

Przedmioty rozszerzone bazowe:  matematyka, fizyka, j. angielski

Drugi język obcy do wyboru*: j. niemiecki,j. hiszpański oraz j.rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka,j. obcy nowożytny, fizyka

 

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka, ale bardziej pragną studiować na kierunkach politechnicznych niż uniwersyteckich.

Atutem tej klasy są dodatkowe zajęcia z informatyki i programowania (klasa II i III). W ramach puli przedmiotów uzupełniających w klasie drugiej oferujemy  m.in. rysunek techniczny, tak potrzebny na kierunkach technicznych.
Podczas zajęć z programowania uczniowie poznają praktyczne zastosowania informatyki    w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych i algorytmicznych. Zajęcia z rysunku technicznego przygotują uczniów do zagadnień realizowanych w trakcie studiów.

Na zajęciach z robotyki.

Do dyspozycji naszych uczniów oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: fizyczne oraz informatyczne.

Jeżeli wybierzesz ten profil, edukacja na nim umożliwi Ci:

 • przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, (a nawet dwujęzycznym – z j. angielskiego)
 • udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B, dla wyróżniających się i zainteresowanych uczniów (m. in. udział w Jagiellońskich Warsztatach Matematycznych i Informatycznych),
 • uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych AGH, UJ i PWSZ,
 • udział w zajęciach „Roku Zerowego AGH” z matematyki, które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tego przedmiotu  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki lub fizyki i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie jest to również całkowicie realne!
 • start w konkursach oraz w olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych ( jak na kierunku matematyczno-fizycznym) oraz udział w kółkach olimpijskich z matematyki i fizyki (jak w kl.B), o ile będziesz zainteresowany.
 • udział w warsztatach maturalnych z przedmiotów kierunkowych.

Gdzie na studia?

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł podjąć przede wszystkim studia: politechniczne (np. mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo i architektura, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, analityka finansowa,zarządzanie, bankowość, itp), medyczne: (np. biofizyka, elektro-radiologia, inżynieria biomedyczna) oraz informatyczne ( informatyka, informatyka stosowana, informatyka w ekonomii).

Jeśli więc nauka przedmiotów ścisłych  jest dla Ciebie przyjemna i inspirująca, wybierz klasę C .
Z pewnością spełni Twoje oczekiwania i skutecznie przygotuje Cię do dalszego kształcenia.

D - PROMEDYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

KLASA  PROMEDYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM  D

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

Drugi język obcy do wyboru*: język niemiecki, język francuski, język hiszpański.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

 

Kierunek promedyczny z rozszerzonym językiem angielskim dedykowany jest dla Kandydatów, którzy rozwój swoich zainteresowań przyrodniczych, chcą wesprzeć bardzo dobrą znajomością języka angielskiego tak bardzo cenioną i pożądaną na rynku pracy krajowym i zagranicznym.

Profil ten przygotuje Cię bardzo rzetelnie do  egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.

Do dyspozycji uczniów tego profilu pozostają w pełni wyposażone klasopracownie: biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Ponadto w klasie drugiej spośród listy przedmiotów uzupełniających oferujemy m. in. język łaciński i angielski w medycynie, który ułatwi Ci funkcjonowanie na uczelniach wyższych.

Gdzie na studia?

Absolwenci klasy promedycznej z rozszerzonym angielskim zostają studentami akademii medycznych na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna i wielu innych.

Osiągnięcie wysokiego wyniku matury rozszerzonej z języka angielskiego, a nawet możliwość zdawania matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż rozszerzonym), daje możliwość podjęcia studiów zagranicznych oraz korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie w kraju.

Jako przyszły uczeń klasy  D  z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z PWSZ w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z chemii, które dają możliwość lepszego przygotowania do matury (dla chętnych).
 • w zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala
 • w warsztatach maturalnych z przedmiotów kierunkowych

A jeśli  biologia lub chemia staną się Twoją pasją, proponujemy Ci zajęcia kół olimpijskich z biologii i chemii, które ułatwią Ci start w Olimpiadzie Chemicznej i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii oraz w rozmaitych konkursach chemicznych i biologicznych.

Jeśli więc zależy C na jakości i skuteczności przygotowania do egzaminów maturalnych z przedmiotów kierunkowych, nie ma się co zastanawiać. Wybieraj “Promedy”  w “Koperniku”.

E - KLASA PROMEDYCZNA Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

KLASA  PROMEDYCZNA Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ  E

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Drugi język obcy do wyboru*: język niemiecki, język francuski, język hiszpański.
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia.

 

Kierunek promedyczny z rozszerzoną matematyką to wspaniała ścieżka edukacyjna dla uczniów szczególnie zainteresowanych  naukami medycznymi i  przyrodniczymi. Ponadto nauka matematyki przychodzi im z łatwością i jest dla nich inspirująca.

W tej klasie zdobędziesz gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki.

Gdzie na studia?

Absolwenci tej klasy najczęściej zostają studentami akademii medycznych na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, biochemia, nanotechnologia, biotechnologia, psychologia, analityka medyczna, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, ratownictwo medyczne i wielu innych. Dodatkowo, dzięki matematyce i chemii rozszerzonej możesz studiować z powodzeniem także na  kierunkach ścisłych i technicznych.

Warto wiedzeć, że na wielu uczelniach medycznych brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Jeśli zostaniesz uczniem klasy promedycznej, do Twojej dyspozycji oddajemy świetnie wyposażone klasopracownie: biologiczne i chemiczne – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć laboratoryjno-doświadczalnych, które są stałym elementem zajęć z przedmiotów kierunkowych.
Ponadto w klasie drugiej spośród listy przedmiotów uzupełniających oferujemy Ci m. in. język łaciński i angielski w medycynie, który ułatwi Ci funkcjonowanie na uczelniach wyższych.

Jako przyszły uczeń klasy  E  z pewnością będziesz miał okazję uczestniczyć:

 • w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej;
 • w wykładach (wraz z pokazami) z chemii prowadzonych przez dr Zbigniewa Szydło pracownika renomowanej Highgate School London
 • w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z PWSZ w Krośnie
 • w warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie
 • w zajęciach roku zerowego AGH z chemii, które dają możliwość lepszego przygotowania do matury (dla chętnych).
 • w zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala
 • w warsztatach maturalnych z przedmiotów kierunkowych

A jeśli  biologia lub chemia staną się Twoją pasją, proponujemy Ci zajęcia kół olimpijskich z biologii i chemii, które ułatwią Ci start w Olimpiadzie Chemicznej i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii oraz w rozmaitych konkursach chemicznych i biologicznych.

Jeśli więc zależy C na jakości i skuteczności przygotowania do egzaminów maturalnych z przedmiotów kierunkowych, nie ma się co zastanawiać. Wybieraj “Promedy”  w “Koperniku”.

Na zajęciach w laboratorium chemicznym.

F - MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

KLASA  MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA  F

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski (z elementami języka biznesu).

Drugi język obcy do wyboru*: niemiecki, francuski,  hiszpański oraz  uwaga! Nowość!   j. włoski.
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia,j. obcy nowożytny

Do wyboru klasy F zachęcamy wszystkich tych Kandydatów, którzy  lubią przedmioty ścisłe i przyrodnicze, w szczególności matematykę, geografię i nauki o ziemi.

Jest odpowiednia również dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów.

Na tym profilu przygotujemy Cię gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i  języka  angielskiego (nawet na poziomie dwujęzycznym).

A gdzie na studia?

Jeśli wybierzesz klasę F, profil ten zapewni Ci  szerokie spektrum kierunków studiów, na które możesz w przyszłości aplikować: od kierunków ekonomicznych takich, jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing ,analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze, poprzez kierunki bardziej techniczne tj. geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii a także kierunki politechniczne  m.in. budownictwo i architektura,  aż po kierunki niestandardowe, jak np. klimatologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce itp.
Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, Uniwersytetów Ekonomicznych, AGH, politechnik a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.  

W ofercie przedmiotów uzupełniających proponujemy Ci do wyboru  m.in.  finanse i bankowość lub rysunek techniczny –przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze. Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski z elementami języka businessowego, co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów na uczelniach ekonomicznych.

 Podobnie jak Twoi koledzy z klas B i C będziesz mógł korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki,które świetnie wspomogą Twoje przygotowanie do matury z tego przedmiotu  oraz skutecznie pomogą Ci na pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych lub ekonomicznych. Wiemy o tym z opinii naszych absolwentów!   A może chciałbyś jeszcze w liceum zdobyć indeks na dowolny kierunek na AGH? Wszystko jest możliwe. Weź udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki lub geografii  i zdobądź tytuł laureata. Nasi uczniowie (niekoniecznie tylko olimpijczycy) co roku zdobywają w ten sposób indeksy. W tej klasie jest to również całkowicie realne!

A jeśli  okaże się , że ekonomia lub geografia,a może j. angielski to Twoja pasja, z pewnością będziesz miał sposobność rozwijać swoje zainteresowania na kółkach olimpijskich pod okiem doświadczonych pedagogów,a w konsekwencji startować w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, olimpiady j. angielskiego.

Klasa F z Kelly – Amerykanką z Uniwersytetu Stanowego Iowa na praktykach w szkole

Jeśli zatem lubisz matematykę i jesteś ciekawy świata, a do tego chcesz biegle mówić po angielsku to jest to odpowiednia klasa dla Ciebie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI, NAJWAŻNIEJSZE TERMINY I INNE WAŻNE INFORMACJE ORAZ WZORY DOKUMENTÓW  BĘDĄ NA BIEŻĄCO UMIESZCZANE W ZAKŁADCE REKRUTACJA /DOKUMENTY.